Spring naar de hoofdinhoud
Mélanie Bertrand Portret

Mélanie Bertrand

Certifiée en Sophrologie / Master en Management des organisations / Maitrise en Commerce Vente / Licences en Archéologie, Histoire de l'Art et Ethnologie
Tout peut advenir de kwaliteit van de pandrechtrelaties...
New Caledonia
Spreekt Frans
Gecertificeerd trainer sinds 2023
"Merci la CNV de m'avoir permit de ontwikkeling van een lien merveilleux met moi-m'aime 💜 ainsi que mes proches..."

Na ongeveer tien jaar als strategisch manager bij een groot bedrijf te hebben gewerkt, heb ik de keuze gemaakt om van carrière te veranderen om betekenis te vinden in mijn werk. Vanaf 2015 heb ik tijd besteed aan het trainen van mezelf, met name in sofrologie, geweldloze communicatie, coaching, bemiddeling en het beroep van trainer in het volwassenenonderwijs.

Al ruim zes jaar werk ik als trainer in communicatie, management, stress- en emotiemanagement, timemanagement, conflictoplossing en omgaan met agressie. Ik ben betrokken bij zowel particuliere organisaties als openbare instellingen, bij onderwijsinstellingen, bij sociale integratie en bij bepaalde gevallen van sociale verzoening.

Ik ondersteun ook managers, ouders en individuen bij het verkrijgen van een beter zelfinzicht en zelfbewustzijn, vooral door middel van geweldloze communicatie en sophrologie, en bij het oplossen van persoonlijke of professionele relatieproblemen, hetzij door middel van coaching of bemiddeling.

Ik ben zeer betrokken bij de vereniging Communication Pacifique, die leiding geeft aan de promotie van geweldloze communicatie in Nieuw-Caledonië. Ik zet mij regelmatig in voor projecten die sociale verandering in Nieuw-Caledonië dienen.

Wat mij definieert:

⦿ De veelheid aan voorbeelden en praktijkvoorbeelden van de principes van Geweldloze Communicatie voor een heldere en naadloze pedagogiek.

⦿ De energie en de diverse vaardigheden die zijn toegewijd aan het verwezenlijken van talloze acties en projecten die Geweldloze Communicatie promoten en delen.

Primaire taal van de trainer

Après une dizaine d'années comme manager stratégique d'un grand groupe, j'ai fait le choix de changer de carrière pour retrouver du sens dans mon activité. A partir de 2015, j'ai pris le temps de me former notamment en Sophrologie, en Communication NonViolente, au Coaching, à la Médiation et au métier de Formateur d'adultes.
J'exerce depuis plus de 6 ans comme formatrice en communication, en management, en gestion du stress et des émotions, en gestion du temps ainsi qu'en gestion des conflits et de l'agressivité. J'interviens à la fois dans des organisations privées comme dans des institutions publiques, dans les établissements scolaires, dans l'insertion et dans certaines instances de réconciliation sociale.
J'accompagne également des managers, des parents, des particuliers, dans une meilleure compréhension et conscience d'eux-mêmes, notamment avec la Communication NonViolente et la sophrologie, ainsi que dans la résolution de difficultés relationnelles (personnelles ou professionnelles), soit en coaching, soit en médiation.
Très investie au sein de l'association Communication Pacifique, initiatrice de la diffusion de la Communication NonViolente en Nouvelle-Calédonie, je m'engage régulièrement dans des projets au service du changement social en Nouvelle-Calédonie.

Ce qui me caractérise :
⦿ La multitude d'exemples et d'illustrations dans la vie courante des principes de la Communication NonViolente pour une pédagogie claire et fluide.
⦿ L'énergie et la multiplicité des compétences mises au service de l'accomplissement de nombreuses actions et projets de diffusion et partage de la Communication NonViolente.

“Mon souhait is de partager and diffuser la Communication NonViolente, notamment in Nouvelle-Calédonie, dans toutes les structures organnelles, pour transformer une vision de séparation des communautés, and une unité pacifiée and inspirate.”

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Bedrijf
  • Conflictoplossing
  • Onderwijs
  • Ouderschap en gezin
“J'aime à voir la Communication NonViolente comme l'UltraTrail die je pratique: de belofte die de kleintjes pas regulier permettent d'avancer, toujours... het geweten dat het plus-nourrissant is, is het apprécier le chemin à chaque instant.. .”

Neem contact op met Mélanie Bertrand