Spring naar de hoofdinhoud
Maylis Boyé-portret

Maylis Boyé

Geweldloze Communicatie Trainer & Management Coach
France
Spreekt Frans
Gediplomeerd Trainer sinds 2018
"Werk om verantwoordelijk te zijn, dans om te bestaan, luister om aanwezig te zijn! En deel met anderen."

Mijn bedoeling is om:

 • Bevorder zorgzame, bewuste en coöperatieve communicatie in het management
 • Vraag naar de persoonlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid van mannen en vrouwen in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling
 • Het ondersteunen van moeilijke overgangen naar kansen voor een vreugdevolle ontwikkeling

Ik nodig je uit om “te vertragen en te veranderen”. Ik stel voor om prioriteit te geven aan de kwaliteit van relaties met zichzelf en anderen in de professionele omgeving. Enkele vragen die ik probeer te beantwoorden:

 • Wat kan ik veranderen in de manier waarop ik dingen doe en spreek om mijn professionele en persoonlijke leven en dat van de mensen om mij heen te verbeteren?
 • Wat is echt belangrijk en waar wil ik mijn tijd en energie in steken?
 • Hoe zeg je nee of hoor je nee terwijl je verbonden blijft en gericht bent op een win/win-oplossing?
 • Hoe verzend of ontvang je een moeilijke boodschap terwijl je open blijft staan ​​voor dialoog?
 • Hoe kunnen we het leven makkelijker maken voor elkaar?

Ik geef de voorkeur aan 2 werkgebieden: plezier, spel en ernst ;)! het is beter: de kwaliteit van communicatie (woorden, zelf en anderen) en fysieke houding (hoofd, lichaam, hart)

Interventiegebieden:

 • Ontwikkel relationele vaardigheden om echt coöperatief management te creëren
 • Verbeter de kwaliteit van intrapersoonlijke en interpersoonlijke communicatie
 • Ontwikkel en versterk het vertrouwen in jezelf en anderen
 • Ondersteuning van individuele en collectieve verandering

Primaire taal van de trainer

Mon intention est de :

 • Favoriser une communication bienveillante, consciente et coopérative dans le management
 • Solliciter l’engagement personnel et la responsabilité des hommes et femmes dans leur évolution professionnelle et personnelle
 • Accompagner les transitions difficiles en opportunités de développement joyeux

J'invite à « ralentir pour changer » . Je propose de mettre la priorité est la qualité des relations à soi et aux autres dans l’environnement professionnel.

Quelques questions à laquelle nous tentons de répondre :

 • Que puis-je changer dans ma manière de faire, de parler, pour améliorer ma vie professionnelle et personnelle et celle de ceux qui m’entourent ?
 • Qu'est ce qui est vraiment important et où je souhaite mettre mon temps et mon énergie ?
 • Comment dire non ou entendre un non en restant en lien, et orienté solution gagnant /gagnant ?
 • Comment émettre ou recevoir un message difficile en restant ouvert au dialogue ?
 • Comment se faciliter la vie mutuellement ?

Je privilégie 2 axes de travail dans la joie, le jeu et le sérieux ;)! c'est mieux : La qualité de la communication( les mots, soi et l’autre) et la posture physique (Tête, corps, cœur)

Les domaines d'intervention:

 • Développer les compétences relationnelles pour créer un réel management coopératif
 • Améliorer la qualité de la communication intrapersonnelle et interpersonnelle
 • Développer et renforcer la confiance en soi et en les autres
 • Accompagner le changement individuel et collectif
“De vrijheid is niet zo groot als de vrijheid om fouten te maken. ~ Mahatma Gandhi”

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

 • Bedrijf
 • Conflictoplossing
 • Onderwijs
 • Geest-lichaam-geest
 • Ouderschap en gezin
 • Sociale verandering
Kijk naar de volledige harmonie van de pensée, de voorwaardelijke vrijlating en de actie. Zorg ervoor dat u een luchtreiniger gebruikt en dat het goed is. ~ Mahatma Gandhi

Neem contact op met Maylis Boyé