Spring naar de hoofdinhoud
Portret van Martin Rausch

Martin Rausch

CNVC gecertificeerd trainer sinds 2003
Switzerland
Spreekt Engels, Duits
Gediplomeerd trainer sinds 2003
“De oorspronkelijke Griekse betekenis van ‘hiërarchie’ betekent priesterschap (hieros=heilig, archein=de top). Dit houdt in dat degenen die hoger in de hiërarchie staan ​​dichter bij God staan ​​en daarom verplicht zijn te bepalen wat goed of fout is en wie goed is. of slecht. Dit is waar Geweldloze Communicatie een transformerende kracht kan zijn."
 Welkom!

Als vijfjarige keek ik naar mijn ouders in een conflict, schudde innerlijk mijn hoofd en dacht bij mezelf: "Hmm, dat helpt niet veel." Dertig jaar later besefte ik dat communicatie niet alleen iets persoonlijks is, maar ook iets cultureels of zelfs historisch. En ik neem deel aan deze communicatiecultuur ondanks – of misschien wel juist dankzij – mijn hoge idealen!

Tijdens mijn eerste training bij Marshall was ik diep geïntrigeerd door de manier waarop onze historische erfenis onze communicatie en cultuur vormgaf. Ook werd duidelijk dat organisatiestructuren een verzwakkend of versterkend effect kunnen hebben op de communicatie en het handelen.

En zo gaat het maar door: als hele samenleving worden we geconfronteerd met complexe uitdagingen. Kunnen de gebruikelijke vormen van communicatie en besluitvorming recht doen aan de complexiteit en (tijdige) oplossingen bieden?

Met mijn enthousiasme voor communicatie en participatie op zowel kleine als grote schaal wil ik graag helpen vorm te geven aan een cultuur waarin conflicten en verschillen leiden tot creativiteit en oplossingen voor het grotere geheel!

Primaire taal van de trainer

Herzlich willkommen!

Schon als Fünfjähriger sah ich meine Eltern im Streit, schüttelte innerlich den Kopf und dachte mir: "Hmm, das hilft nicht viel." 30 Jahre später habe ich erkannt, dass Kommunikation nicht allein etwas Persönliches ist, sondern etwas Kulturelles oder gar Historisches. Und an dieser Kommunikationskultur nehme ich trotz - oder vielleicht gerade wegen - meiner hohen Ideale teil!

In meinem ersten Training mit Marshall war ich tief fasziniert davon, wie unser historisches Erbe unsere Kommunikation und Kultur prägt. Es wurde auch deutlich, dass Organisationsstrukturen eine schwächende oder stärkende Wirkung auf Kommunikation und Handeln haben können.

Und es geht weiter: Wir stehen als ganze Gesellschaft vor komplexen Herausforderungen. Können die gewohnten Formen der Kommunikation und Entscheidungsfindung der Komplexität gerecht werden und - zeitnahe - Lösungen bieten?

Mit meiner Begeisterung für Kommunikation und Partizipation im Kleinen wie im Großen möchte ich eine Kultur mitgestalten, in der Konflikte und Unterschiede zu Kreativität und Lösungen für das große Ganze führen!

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Bedrijf
  • Conflictoplossing
  • Onderwijs
  • Ouderschap en gezin
  • Sociale verandering
“Voorbij goed en fout is er een plek. Dat is waar we elkaar ontmoeten. (na Rumi)”

Neem contact op met Martin Rausch