Spring naar de hoofdinhoud
Portret van Marie-Luce Tessonnier

Marie-Luce Tessonnier

France
Spreekt Frans
Gediplomeerd trainer sinds 2020
"Hoe je Geweldloze Communicatie kunt delen met kinderen en leerkrachten."


De eerste tien jaar van mijn professionele leven heb ik in een bedrijf gewerkt als technisch verkoopingenieur. In 1997 besloot ik van carrière te veranderen en me op lesgeven te concentreren. Als schoolleraar heb ik les gegeven aan een zeer gevarieerd publiek van kinderen. Zowel in de gewone omgeving als in de gespecialiseerde omgeving, met jongeren met een beperking. Nadat ik in 2009 NVC ontdekte, stonden mijn werk als docent, mijn relaties met mijn collega’s en mijn leerlingen op zijn kop.

Ik besefte dat ik de keuze had om anders te communiceren. Ik had de keuze om te blijven vechten om gelijk te krijgen, of om te uiten wat ik voelde en te luisteren naar wat er gebeurde met mijn gesprekspartner. Deze verandering in houding opende een ruimte voor dialoog die ik tot dan toe onbekend was. In 2017 heb ik ervoor gekozen om mijn leven te veranderen. Ik stel mezelf beschikbaar om mijn tijd te besteden aan:

 • aan mijn integratie en begrip van Geweldloze Communicatie (ik ben sinds januari 2021 gecertificeerd), en ik leer nog steeds!
 • om het NVC te delen via cursussen die ik leid en/of mede faciliteer, in Frankrijk en in het buitenland
 • aan de ontwikkeling van CNV-middelen in Frans-Guyana (Zuid-Amerika), waar ik 3 maanden per jaar woon
 • de wereld rondreizen per fiets, te voet, per motor of per boot, de Alpen met mijn rugzak...

Ik gedij goed in multidisciplinaire en multiculturele omgevingen. Ik hou ervan om workshops te leiden voor een heterogeen publiek. Ik hou van diversiteit. Ik werk samen, ik co-creëer met mensen die mijn passie delen voor het integreren, verkennen en verspreiden van Geweldloze Communicatie. Mijn praktijk wordt gevoed door mijn pedagogische kennis en mijn aantrekkingskracht op diversiteit. Elke stage, elk evenement is een nieuwe gelegenheid voor ontmoetingen en het openstellen voor de wereld.

Geweldloze communicatie is voor mij in de eerste plaats een voorstel voor sociale verandering, ondersteund door de persoonlijke ontwikkeling van ieder van ons. Elke uitwisseling van de NVC is een extra kans om een ​​van mijn sterkste ambities te voeden: bijdragen aan een kleine extra stap op weg naar vrede, met wederzijds respect voor de behoeften van elke persoon. Ik hou ervan om organisaties en individuen te ondersteunen bij het transformeren van patronen, culturen en systemen om vloeibaarheid en menselijkheid te verkrijgen.

Ik verwelkom met openheid en vreugde alle mensen die met mij willen wandelen (of fietsen!) op dit filosofische, politieke en spirituele pad.

Primaire taal van de trainer


Pendant les dix premières années de ma vie professionnelle , j'ai travaillé en entreprise en tant qu'ingénieure technico-commercial . En 1997, je décide de changer de métier pour m'orienter vers l'enseignement. Professeure des écoles, j’ai enseigné auprès d'un public d'enfants très varié. A la fois dans le milieu ordinaire et dans le milieu spécialisé, auprès de jeunes en situation de Handicap. Après avoir découvert la CNV en 2009, mon travail d'enseignante, mes relations avec mes collègues et mes élèves ont été bouleversé s.

J'ai réalisé que j'avais le choix de communiquer autrement. J'avais le choix de continuer à me battre pour avoir raison, ou bien, d'exprimer ce que je ressentais et d’être à l'écoute de ce qui se passait pour mon interlocuteur. Ce changement de posture m'a ouvert un espace de dialogue inconnu pour moi jusqu'alors. En 2017, je choisis de changer de vie. Je me mets en disponibilité pour consacrer mon temps :

 • à mon intégration et compréhension de la Communication Nonviolente
  (je suis certifiée depuis janvier 2021), et mon apprentissage continue !
 • au partage de la CNV au travers de stages que j'anime et/ou que je co-anime, en France et à l'étranger
 • au développement de ressources CNV en Guyane française (Amérique du Sud) où je vis 3 mois par an
 • à parcourir le monde à vélo, à pied, à moto ou en bateau, les Alpes avec mon sac à dos...

Je m’épanouis dans la pluridisciplinarité et les environnements pluriculturels. J'adore animer des stages avec des publics hétérogènes. J'aime la diversité.v Je coopère, je co-crée avec les personnes qui partagent ma passion d'intégrer, d’explorer et de diffuser la CNV. Ma pratique se nourrit de mes connaissances pédagogiques et de mon attirance pour la diversité. Chaque stage, chaque événement est une nouvelle occasion de rencontres et d'ouverture sur le monde.

Pour moi, la CNV est d'abord une proposition de changement social, étayée par le développement personnel de chacun d'entre nous. Chaque partage de la CNV est une occasion supplémentaire de nourrir l'une de mes aspirations les plus fortes : contribuer à un petit pas supplémentaire sur le chemin de la paix, dans un respect mutuel des besoins de chacun et de chacune. J'aime soutenir les organisations et les individus dans la transformation des schémas, des cultures et des systèmes pour gagner en fluidité et en humanité.

J ́accueille avec ouverture et joie toutes les personnes qui le désirent, à marcher (ou pédaler !) avec moi sur ce chemin philosophique, politique et spirituel.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

 • Bedrijf
 • Conflictoplossing
 • Onderwijs
 • Ouderschap en gezin
 • Sociale verandering
Voor veel mensen is de CNV een voorstel voor sociale verandering aan het doen, door het ontwikkelingspersoneel van het ondernemerschap te laten deelnemen. Je richt je op organisaties en individuen in de transformatie van schema's, culturen en systemen om vloeiend en menselijk te worden.

Neem contact op met Marie-Luce Tessonnier