Spring naar de hoofdinhoud
Portret van Marcelle Bélanger

Marcelle Bélanger

Canada
Spreekt Engels, Frans
Beoordelaar

 


Marcelle Bélanger heeft altijd in het leven geloofd en er altijd op vertrouwd. Het leven is op zichzelf een bron van prestatie en ieder mens beschikt over de middelen om succes te behalen. Luister en kijk gewoon om je eigen succes voor te stellen. Ieder van ons heeft de kracht om te kiezen, een leven van onze eigen kleur te creëren en concreet te realiseren wat er in ons ‘droomt’. Marcelle Bélanger is ervan overtuigd dat succes stap voor stap kan worden bereikt en dat, om ons daarbij te helpen, een coach dit proces kan faciliteren. Mensen hebben een enorm potentieel; het is aan ieder mens om zichzelf de kans te geven om datgene wat in hem sluimert wakker te maken en dat in praktijk te brengen.

De ondersteuning die Marcelle Bélanger biedt, dient als schakel tussen jouw intentie tot verandering en de middelen om deze verandering te bewerkstelligen. Soms willen we vooruit, maar het onbekende houdt ons tegen omdat het eng is. Daarom ondersteunt de aanwezigheid van een SUPPORTER het proces dat leidt tot de gewenste verandering. De levenservaring van Marcelle Bélanger als professionele atleet, reiziger en facilitator van persoonlijke ontwikkeling heeft haar laten zien hoe belangrijk het is om gesteund te worden in onze prestaties. Door haar ervaring begreep ze dat haar successen en prestaties mogelijk waren dankzij de steun van haar ‘coaches’, deze mensen die haar in staat stelden om uit zichzelf de middelen te putten die nodig waren voor de veranderingen die tot succes zouden leiden.

Marcelle Bélanger gelooft dat de bewustzijnsstaat ons leven bepaalt. Als er twijfel ontstaat, gaat het erom dat we stoppen en ons leven reorganiseren in gedachten, woorden en daden, zodat ze in harmonie zijn met wat we willen bereiken. Haar aanpak is dus gebaseerd op AANWEZIGHEID, HARMONIE, LIEFDE, de BETEKENIS van het leven, VREDE, dit alles in een context van respect, vertrouwen, welkom en vrijheid. De rol van de organisatie is het stimuleren van creativiteit en bijdragen door een veilige omgeving te bieden waarin u tijdens elke bijeenkomst een stap verder kunt gaan.

Marcelle Bélanger is een gecertificeerd coach, mediator en trainer van het International Centre for Non-Violent Communication volgens de aanpak van Marshall Rosenberg . Zij is opgeleid in familieopstellingen volgens de aanpak van Bert Hellinger. Ook gaf ze trainingen in ‘rebirthing’. Ze heeft een diploma in gespecialiseerde onderwijstechnieken. Al ruim vijfentwintig jaar ondersteunt ze mensen op zowel persoonlijk als professioneel vlak. Ze is trainer voor de Conscientia Group en voor de dienst voor permanente educatie van de Laval Universiteit, die haar diensten gebruikt voor sessies in geweldloze communicatie en conflictbeheersing. Ze is mede-oprichter van de Conscientia Group.

 

Primaire taal van de trainer


Marcelle Bélanger a toujours cru en la vie et lui a toujours fait confiance. La vie est en soi source d'accomplissement et chaque être humain possède les moyens d'atteindre le succès. Il suffit d'écouter et de regarder afin d'imaginer son propre succès. Chacun de nous a le pouvoir de choisir, de créer une vie à sa couleur et de réaliser concrètement ce qui « rêve » à l'intérieur de soi. Marcelle Bélanger est convaincue que le succès peut s'atteindre étape par étape et que, pour nous aider à y parvenir, un accompagnateur peut faciliter cette démarche. L'humain a un potentiel immense; il revient à chacun de se donner l'occasion de réveiller ce qui dort en soi et de le mettre à contribution.

L'accompagnement que propose Marcelle Bélanger sert de trait d'union entre votre intention de changement et les moyens de réaliser ce changement. Parfois, nous voulons aller de l'avant mais l'inconnu retient notre élan parce qu'il fait peur. C'est pourquoi la présence d'un ACCOMPAGNATEUR vient soutenir la démarche menant au changement souhaité. L'expérience de vie de Marcelle Bélanger comme athlète professionnelle, voyageuse et facilitatrice en développement de la personne lui a démontré toute l'importance d'être soutenu lors de nos réalisations. Elle a compris à travers son expérience que ses succès et ses réussites ont été possibles grâce à l'appui de ses « coachs », ces personnes qui lui ont permis d'aller puiser en elle les ressources nécessaires aux changements menant au succès.

Marcelle Bélanger croit que l'état de conscience détermine notre vie. Lorsque le doute survient, il s'agit de s’arrêter, de réorganiser sa vie en pensées, en paroles et en actions afin qu'elles soient en harmonie avec ce que nous voulons réaliser. Sa démarche est ainsi fondée sur la PRÉSENCE, l'HARMONIE, l'AMOUR, le SENS de la vie, la PAIX, tout cela dans un contexte de respect, de confiance, d'accueil et de liberté. Son rôle est d'encourager la créativité et la contribution en offrant un environnement sûr permettant de faire un pas de plus à chaque rencontre.

Marcelle Bélanger est accompagnatrice, médiatrice et formatrice certifiée du Centre International de Communication non Violente selon l'approche de Marshall Rosenberg. Elle est formée en constellations familiales selon l'approche de Bert Hellinger. Elle a également donné de la formation en « rebirth ». Elle détient un diplôme d'études en techniques d'éducation spécialisée. Elle accompagne depuis plus de vingt-cinq ans les personnes tant sur le plan personnel que professionnel. Elle est formatrice pour le Groupe Conscientia de même qu'au service de formation continue de l'Université Laval qui fait appel à ses services pour des sessions en communication non violente et en gestion de conflits. Elle est co-fondatrice du Groupe Conscientia.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Conflictoplossing
  • Onderwijs
  • Ouderschap en gezin
  • Sociale verandering

Neem contact op met Marcelle Belanger