Spring naar de hoofdinhoud
Portret van Lotharingen Wibaux

Lorraine Wibaux

France
Spreekt Frans
Gediplomeerd trainer sinds 2019


Trainer, facilitator in samenwerkingsdynamiek, voormalig adviseur verandermanagement en moeder van drie kinderen 🙂.

In juli 2009 ontdekte ik bij toeval Geweldloze Communicatie. Het was als een spotlight op een manier van zijn en leven waar ik al vanaf kleins af aan naar streefde zonder te weten hoe ik het moest benoemen. Mijn intuïtie was goed: er was een ander mogelijk pad dan het pad waarmee ik al zoveel jaren experimenteerde: de gewelddadige uiting en onderdrukking van mijn emoties en mijn behoeften. Authenticiteit en kwetsbaarheid werden mogelijk en zelfs bronnen van diepe verbindingen met anderen.

Sindsdien ben ik mezelf blijven trainen en vooral steeds opnieuw proberen Geweldloze Communicatie in mijn dagelijks leven te integreren. Ik ben ook opgeleid in verschillende praktijken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en opvoedingsondersteuning en ben blij dat ik CNV kan overbrengen op het grote publiek, in het bedrijfsleven en op ouders.

Lid van de CNV Coop, Datadocked Opleidingsorganisatie Geweldloze Communicatie, Qualiopi gecertificeerd. Mijn opleiding komt in aanmerking voor de Bijscholing.

Primaire taal van de trainer


Formatrice, facilitatrice en dynamiques collaboratives, ancienne consultante en conduite du changement et maman de trois enfants 🙂

J’ai découvert la CNV par hasard en juillet 2009. Cela a été comme un coup de projecteur sur une manière d’être et de vivre à laquelle j’aspirais depuis toute petite sans savoir la nommer. Mon intuition était bonne : il y avait une autre voie possible que celles que j’expérimentais depuis tant d’années : l’expression violente et la répression de mes émotions et de mes besoins. L’authenticité et la vulnérabilité devenaient possibles et même sources de connexions profondes avec les autres.

Depuis, je n’ai cessé de me former et surtout d’essayer, encore et toujours, d’intégrer la CNV dans ma vie quotidienne. Formée également à différentes pratiques de développement personnel et de soutien à la parentalité, je me réjouis de pouvoir transmettre la CNV au grand public, en entreprise et auprès de parents.

Membre de la Coop CNV, Organisme de Formation en Communication NonViolente datadocké, certifié Qualiopi, mes formations sont éligibles à la Formation Professionnelle Continue.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Bedrijf
  • Onderwijs
  • Ouderschap en gezin
  • Sociale verandering

Neem contact op met Lotharingen Wibaux