Spring naar de hoofdinhoud
Lorna Ritchie-portret

Lorna Ritchie

Dipl.-Psych., Psychologist MA, Mediator BM, NLP Master
Trainer, coach, bemiddelaar, facilitator.
Germany
Spreekt Engels, Frans, Duits
Gediplomeerd Trainer sinds 2010
"GFK op de Arbeitsplatz is zonde, weil Arbeitszeit Lebenszeit ist. Ich setze mich mit Leidenschaft dafür ein, personal Herausforderungen zu transformieren, um das Leben schöner zu machen."

Als bemiddelaar, coach en trainer ondersteun ik graag teams, groepen en leidinggevenden bij het invullen van hun werkende leven met plezier, gemak en effectiviteit. De mentaliteit en tools die ik heb geleerd van Geweldloze Communicatie hebben een belangrijke rol gespeeld bij het creëren en promoten van dit werk.

Ik was zelf 15 jaar lang manager in een Berlijns MKB-bedrijf en ontmoette Marshall Rosenberg toen hij van 1998 tot 2007 les kwam geven bij ons trainingsprogramma voor bemiddelaars, waar we meer dan 150 bemiddelaars trainden voor werk in het zakenleven, de handel en de industrie. Tijdens mijn sabbatical schreef ik over mijn ervaringen met het gebruik van NVC als CEO, vooral wat goed werkte en wat ik achteraf gezien anders zou doen in "Empathie als sleutel", uitgegeven door Beltz Verlag. https://www.beltz.de/fachmedien/psychologie/produkte/details/29775-empathie-als-schluessel.html

In 2008 was ik medeoprichter van DA-CH eV, dat Duitstalige NVC-gemeenschappen promoot, en was ik 3 jaar lid van het bestuur. Sinds 2016 ben ik met veel plezier gekozen als afgevaardigde voor de bij DA-CH geregistreerde Duitstalige gediplomeerde NVC-trainers. http://trainer-gewaltfreie-kommunikation.de

Ik heb met veel plezier een column geschreven "Uschi + Atze leren NVC" voor het wereldwijd unieke tijdschrift voor GFK, de "Empathische Zeit" (Empathische Tijden) van 2018-2023 die in december 2023 na 10 jaar publicaties uit elkaar viel. En ik heb vele jaren nauw samengewerkt met Godfrey Spencer om een ​​boek te publiceren over onze ervaringen met leren, delen en vooral verknoeien met GC. Het is beoordeeld als een "Interview, autobiografie, reflectie, geschiedenis van GC, reisverslag". door Gabriele Seils en ook "A opmerkelijke viering van vriendschap" Dr. Belinda Hopkins. Getiteld "The driving Force of Friendship - or the wrong end of a gun" kun je hier vinden: https://www.thedrivingforceoffriendship.com

In de afgelopen tien jaar heb ik het grote voorrecht gehad om veel GC-trainers en -beoefenaars te ontmoeten en met hen samen te werken, en vooral om opdrachten te krijgen van zeer uiteenlopende bedrijven en organisaties, variërend van kleine, door een familie gerunde ambachtswinkels, politieke organisaties binnen de EU, bureaus voor onderwijs en gemeenschappen tot internationaal snelle en krachtige bedrijven.

Ik ben vooral geïnspireerd door de vele leiders die ik ontmoet als coachees die energie en toewijding tonen om samen positieve werkculturen te creëren. Het lijkt erop dat wij mensen snel vooruitgang boeken in de wereld van werk, en toch is er zoveel meer dat we kunnen doen om ertoe bij te dragen dat de menselijke ervaring levensbevestigend is in plaats van vervreemdend.

Primaire taal van de trainer

Als Mediatorin, Coach und Trainerin liebe ich es, Teams, Gruppen und Menschen in Führungspositionen dabei zu unterstützen, ihr Arbeitsleben mit Freude, Leichtigkeit und Effektivität zu füllen. Die Haltung und die Werkzeuge, die ich in der Gewaltfreien Kommunikation kennenlernte, haben mich unterstützt, mein Vorgehen fundiert und kreativ Arbeit zu gestalten.

Ich war selbst 15 Jahre lang Führungskraft in einem Berliner KMU und lernte Marshall Rosenberg kennen, als er 1998 - 2007 an unserem Ausbildungsprogramm für Mediator:innen teilnahm, in dem wir über 150 Mediator:innen für die Arbeit in Wirtschaft, Handel und Industrie ausbildeten. Während meines Sabbatjahres 2013 schrieb ich über meine Erfahrungen mit GFK als CEO, insbesondere darüber, was gut funktioniert hat und was ich im Nachhinein anders machen würde, in “Empathie als Schlüssel", erschienen im Beltz Verlag. https://www.beltz.de/fachmedien/psychologie/produkte/details/29775-empathie-als-schluessel.html

2008 habe ich D-A-CH e.V., der deutschsprachige GFK-Gruppen und Gemeinschaften fördert, mitbegründet und war 3 Jahre lang im Vorstand tätig. Seit 2016 ist es mir eine Freude, als gewählte Delegierte für die bei D-A-CH registrierten deutschsprachigen zertifizierten NVC-TrainerInnen tätig zu sein. http://trainer-gewaltfreie-kommunikation.de

Von 2018-2023 habe ich mit Freude eine Kolumne "Uschi + Atze lernen GFK" für das weltweit einzigartige Magazin der GFK, die "Empathische Zeit" geschrieben, die im Dezember 2023 nach 10-jähriger Erscheinungszeit eingestellt wurde. Und ich habe viele Jahre eng mit Godfrey Spencer zusammengearbeitet, um ein Buch über unsere Erfahrungen beim Lernen, Teilen und vor allem beim Vermasseln von GFK zu veröffentlichen. Es wurde als "Interview, Autobiographie, Reflexion, Geschichte der NVC, Reisebericht" von Gabriele Seils beschrieben und auch als "Eine bemerkenswerte Feier der Freundschaft” von Dr. Belinda Hopkins bezeichnet. Unter dem Titel "The driving Force of Friendship - or the wrong end of a gun" finden Sie es hier: https://www.thedrivingforceoffriendship.com

In den letzten zehn Jahren hatte ich das große Privileg, viele GFK-Trainer:innen und -Praktiker:innen kennenzulernen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, und vor allem, mit Aufträgen von sehr unterschiedlichen Unternehmen und Organisationen betraut zu werden, die von kleinen familiengeführten Handwerksbetrieben, politischen Organisationen innerhalb der EU, Agenturen für Bildung und Gemeinden bis hin zu international  leistungsstarken Unternehmen reichen.

Besonders inspiriert bin ich von den vielen Führungskräften, die ich coachen darf, die Energie und Engagement zeigen, um eine positive Arbeitskultur mitzugestalten. Es scheint, dass es in letzter Zeit einen raschen Wandel in der Arbeitswelt gibt und doch gibt es noch so viel mehr, was wir tun können, um beizutragen, dass die menschliche Erfahrung lebensbejahend ist, d.h. statt Trennung, Verbindung schafft.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Bedrijf
  • Conflictoplossing
  • Counseling & Coaching
  • Geest-lichaam-geest
Ik zou graag willen dat we vrede op drie niveaus creëren en dat ieder van ons weet hoe we dat moeten doen. Ten eerste in onszelf... ten tweede tussen mensen... en ten derde in onze sociale systemen en, indien nodig, om die structuren te transformeren. ~ Marshall B. Rosenberg
“Ik ben blij dat je langskwam en wens je de best mogelijke dag. Freue mich, dass du vorbei geschaut hast und wünsche den schönstmöglichen Tag.

Neem contact op met Lorna Ritchie