Spring naar de hoofdinhoud
Linda Mentner-portret

Linda Mentner

Coach, Heilpädagogin, Übersetzerin en Referentin für Erwachsenenbildung
Germany
Spreekt Engels, Duits
Gecertificeerd trainer sinds 2021

Mijn reis met Geweldloze Communicatie begon in 2004 in Schotland, waar ik woonde en werkte in een gemeenschap voor kinderen en tieners met extra ondersteuningsbehoeften, terwijl ik studeerde voor een BA NVC werd geïntroduceerd als een manier om verder te kijken en me in te leven in het uitdagende gedrag van mensen Ik werkte mee en liet zien. Ik was meteen verkocht, ging verder met trainen en begon aan mijn eerste oefengroep.

Dit was een manier om bij jezelf en anderen te zijn waar ik al lang naar verlangde. Na 7 jaar in het buitenland verhuisde ik met mijn Schotse partner naar Bonn, Duitsland en vervolgde mijn MA-studies en werk hier, waarbij ik de Duitse NVC-scene verkende en betrokken raakte bij het bijwonen en vervolgens ook faciliteren van trainingen, een oefengroep en het co-creëren van evenementen, zoals de jaarlijkse Bonn NVC-dag.

De afgelopen jaren heb ik als projectmanager gewerkt bij een tweetalige kinderopvang (vertalen en werven van Engelssprekenden) en ik vind het leuk om NVC daar te delen met collega's, kinderen en ouders. Internationale connecties lagen mij altijd nauw aan het hart, omdat ik al in een vroeg stadium van mijn leven met mensen van over de hele wereld samenwerkte en dit echt verrijkend vond. Voor mij was het dan ook duidelijk dat ik voor het certificeringstraject met het Europese assessmentteam mee wilde. Ik koester de verbindingen die ik door de jaren heen heb opgebouwd met verschillende vrienden en groepen over de hele wereld en vind dat ze een enorme steun zijn voor mijn voortdurende ontwikkeling. Hoewel empathie met anderen mij altijd op een natuurlijke manier is overkomen, is het echte leervoordeel van de afgelopen jaren geweest hoe ik meer empathie en vriendelijkheid voor mezelf kan hebben, en ik vier hoe ik zelfzorg nu veel meer in mijn leven heb geïntegreerd als een waarde .

Dit is iets waar ik graag trainingen over geef, omdat ik zie dat het meest waardevolle dat ik aan deelnemers kan bieden, datgene is waar ik het meest gepassioneerd over ben en waar ik zelf de grootste leerervaring ervaar. Naast dit onderwerp ben ik betrokken geraakt bij het introduceren van NVC bij verschillende klimaatactivistengroepen en ik kijk ernaar uit om dit in de toekomst verder uit te breiden. De volgende stappen voor mij zullen zijn: hoe ik wat ik doe en wil doen in mijn leven meer kan afstemmen op mijn waarden, hoe ik naar mijn dromen durf te handelen en hoe ik oefen om meer van mezelf te laten zien. Wat mijn toekomst bij CNVC betreft, kijk ik er niet alleen naar uit om NVC-ervaringen te delen in deze mondiale gemeenschap, maar zou ik daar graag aan willen bijdragen met mijn vaardigheden op het gebied van simultaan tolken en vertalen, bijvoorbeeld om cursussen en bijeenkomsten toegankelijker te maken voor een bredere gemeenschap.

Primaire taal van de trainer

Meine Reise mit der GFK begann 2004 in Schottland, wo ich in einer Gemeinschaft für Kinder und Jugendliche mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf lebte und arbeitete und an meinem Bachelor studierte. Die GFK wurde vorgestellt, um den Blick darauf zu richten und sich einzufühlen, was hinter dem teilweise herausfordernden Verhalten einiger Menschen, mit denen ich arbeitete, liegen könnte. Ich war sofort Feuer und Flamme, nahm an weiteren Trainings teil und gründete meine erste Übungsgruppe. Dies war eine Art der Verbindung mit sich selbst und anderen, nach der ich mich lange gesehnt hatte. Nach 7 Jahren im Ausland zog ich mit meinem schottischen Partner nach Bonn, Deutschland und setzte hier mein Masterstudium und meine Arbeit fort.

Ich erkundete die deutsche GFK Szene, nahm teil an Trainings und begann selbst Fortbildungen und eine Übungsgruppe anzubieten und mitzuorganisieren, wie z.B. den jährlichen Bonner Tag der GFK. In den letzten Jahren habe ich als Projektleitung in einer bilingualen Kindertagesstätte (Übersetzung und Anstellen von englischen Muttersprachler*innen) gearbeitet und freue mich, dort die GFK mit Kolleg*innen, Kindern und Eltern zu teilen. Internationale Verbindungen lagen mir schon immer sehr am Herzen, da ich schon früh in meinem Leben mit Menschen aus aller Welt zusammengearbeitet habe und dies immer als sehr bereichernd erlebt habe. Es war deshalb klar für mich, dass ich mit dem European Assessement Team in den Zertifizierungsprozess gehen wollte. Ich schätze die Verbindungen, die ich im Laufe der Jahre zu verschiedenen Lernpartner*innen und Gruppen auf der ganzen Welt aufgebaut habe und empfinde diesen Austausch als enorme Unterstützung für meine weitere Entwicklung.

Während mir die Gabe zur Empathie mit anderen schon immer recht natürlich gegeben zu sein scheint, habe ich in den letzten Jahren vor allem daran gearbeitet, mehr Empathie und Freundlichkeit mir selbst gegenüber zu entwickeln und ich freue mich sehr, dass ich den Aspekt der Selbstfürsorge nun viel mehr als Wert in mein Leben integriert habe. Ich biete zu diesem Thema gerne Trainings an, da ich merke, dass es für Teilnehmende am wertvollsten ist, wenn ich das teile, bei dem ich selbst leidenschaftlich bin und am meisten für mich gelernt habe. Abgesehen von diesem Thema habe ich begonnen, die GFK für verschiedene Klimaschutzaktivist*innengruppen anzubieten und ich freue mich darauf, dies in Zukunft weiter auszubauen.

Die nächsten Schritte für mich werden sein, meine Lebensgestaltung mehr in Einklang mit meinen Werten zu bringen, mich zu trauen, meine Träume zu verwirklichen und mich darin zu üben, mehr von mir selbst zu zeigen. Was meine Zukunft beim CNVC betrifft, so freue ich mich nicht nur darauf, GFK Erfahrungen mit anderen in dieser globalen Gemeinschaft zu teilen, sondern würde auch gerne mit meinen Fähigkeiten als Simutandolmetscherin und Übersetzerin zu dieser Gemeinschaft beitragen, z.B. um Kurse und Meetings einer größeren Gemeinschaft zugänglich zu machen.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Kinderen
  • Counseling & Coaching
  • Onderwijs
  • Algemeen

Neem contact op met Linda Mentner