Spring naar de hoofdinhoud
Laure Galvez-portret

Laure Galvez

Intégrité, Respect, Verantwoordelijkheid, Samenwerking, Betrokkenheid, Ouverture / Integriteit, Respect, Verantwoordelijkheid, Samenwerking, Betrokkenheid, Openheid
France
Spreekt Engels, Frans
Gediplomeerd trainer sinds 2016
Beoordelaar


Vanuit mijn pragmatische en gediversifieerde professionele achtergrond ondersteun ik vandaag de dag mensen, teams en organisaties, in een fase van verandering, naar ‘weten hoe te zijn’ en ‘weten hoe te handelen’.

Ik heb altijd vertrouwen gehad in het vermogen van iedereen om zijn eigen oplossingen te vinden en een acteur te zijn in zijn professionele en persoonlijke leven.
Ik leer mensen graag verantwoordelijkheid en autonomie te cultiveren, terwijl ze de onderlinge afhankelijkheid met anderen ervaren. Ik ben ervan overtuigd dat menselijke relaties, zowel geassocieerd met het gevoel van wat ons samenbrengt als met concrete gezamenlijke prestaties, de noodzakelijke ingrediënten zijn om samen te slagen. Ik help om een ​​probleem als een kans te zien

De ‘Spirit of Alliance’-benadering

Je bent directeur, HR-manager, manager…

 • Wilt u uw efficiëntie en die van uw medewerkers duurzaam verbeteren? Als Coach bied ik operationele ondersteuning aan mensen en teams.
 • Wil je constructieve relaties bevorderen? Anticiperen op spanningen? De dialoog herstellen en verzoening bewerkstelligen in geval van een conflict? Als relatiebemiddelaar bied ik aan om de reis van mensen die in een gespannen of conflictuele relatie leven te vergemakkelijken, totdat er rust ontstaat en er nieuwe oplossingen ontstaan.
 • Moet u “beter samenwerken” om een ​​alliantie voor de lange termijn te creëren? Als Coach-Bemiddelaar stel ik voor om “paren” van mensen die samenwerken aan te moedigen om te evolueren naar effectieve samenwerking.
 • Wilt u de vaardigheden en interpersoonlijke vaardigheden van mensen ontwikkelen en deze in de loop van de tijd behouden? Als management- en bemiddelingstrainer bied ik mensen de tools aan om hun vaardigheden en interpersoonlijke vaardigheden te ontdekken of te versterken en het geleerde te bestendigen door middel van praktische workshops.

Door een creatieve aanpak die zorgt voor concrete en blijvende resultaten. Door de persoon als geheel te beschouwen: Hoofd (denken, taal etc.), Hart (emoties, relatie) en Lichaam (beweging, actie, ademhaling etc.). Door het individu als actor in zijn eigen verandering te plaatsen. Door een systemische visie op de mens in zijn omgeving.

Esprit d'Alliance biedt een versterking van “weten hoe te zijn” en “weten hoe te handelen”

Primaire taal van de trainer


M’appuyant sur mon parcours professionnel pragmatique et diversifié, j’accompagne aujourd’hui les personnes, les équipes et les organisations, en phase de changement, vers un « savoir être » et un «savoir-agir ».

 • J’ai toujours eu confiance en la capacité de chacun à trouver ses propres solutions, et à être acteur de sa vie professionnelle et personnelle
 • J’aime apprendre aux personnes à cultiver responsabilité et autonomie, tout en vivant l’interdépendance avec les autres
 • Je suis persuadée que les relations humaines, associées à la fois au sens de ce qui nous réunit et aux co-réalisations concrètes, sont les ingrédients nécessaires pour réussir ensemble.
 • J’aide à regarder une difficulté comme une opportunité

L’approche « Esprit d’Alliance »

Vous êtes directeur, DRH, manager…

 • Vous souhaitez renforcer durablement votre efficacité et celle de vos collaborateurs ?
  En tant que Coach, je vous propose un accompagnement opérationnel des personnes et des équipes.
 • Vous souhaitez favoriser un relationnel constructif ? Anticiper les tensions ? Rétablir le dialogue et parvenir à l’apaisement dans le cas d’un conflit ?
  En tant que Médiatrice relationnelle, je propose de faciliter le cheminement des personnes vivant une relation tendue ou conflictuelle, jusqu’à l’apaisement et l’émergence de nouvelles solutions.
 • Vous avez besoin de « mieux travailler» ensemble, de créer l’alliance dans la durée ?
  En tant que Coach-Médiatrice, je propose d’encourager les « binômes » de personnes qui travaillent ensemble à évoluer vers une coopération efficace.
 • Vous souhaitez développer compétences et savoir-être des personnes, et les pérenniser dans la durée ?
  En tant que Formatrice en management et à la médiation, je propose de transmettre aux personnes les outils pour découvrir ou renforcer leurs compétences et savoir-être et de pérenniser les acquis, par des ateliers de pratique.
  Par une approche créative qui permet des résultats concrets et durables.

En considérant la personne dans sa globalité : Tête (réflexion, langage…), Cœur (émotions, relation) et Corps (mouvement, action, respiration…)
En plaçant l’individu comme acteur de son propre changement. Par une vision systémique de la personne dans son environnement.

Esprit d’Alliance propose un renforcement du « savoir être » et du « savoir agir »

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

 • Bedrijf
 • Conflictoplossing
 • Geest-lichaam-geest
 • Ouderschap en gezin
 • Sociale verandering

Neem contact op met Laure Galvez