Spring naar de hoofdinhoud
Jessica Chin-portret

Jessica Chin

Canada
Spreekt Frans
Gecertificeerd Trainer sinds 2024
"Over het hele land en terre, als we allemaal samen zijn, is onze geest prêt à se faire l'écho de tous.tes - Morihei Ueshiba"

Omdat ik altijd gepassioneerd ben geweest door menselijkheid en welzijn, verdiepte ik me aanvankelijk in de wereld van de woonruimtes en voltooide ik een opleiding interieurontwerp. Na de geboorte van mijn kind en de vragen die het ouderschap bij mij opriep: "Welke wereld laten we achter voor onze kinderen, en wat voor soort kinderen laten we achter voor de wereld?" — Ik verliet dat veld op zoek naar meer betekenis en afstemming in mijn leven. In deze zoektocht naar betekenis kwam ik Geweldloze Communicatie tegen.

Ik zal me de rest van mijn leven herinneren wat ik voelde tijdens mijn allereerste kennismaking met Geweldloze Communicatie. Ik had het gevoel de sleutels tot vrijheid te ontdekken, een mix van verrassing, enthousiasme, opluchting en dankbaarheid. De sleutels tot mijn innerlijke vrijheid waarvan ik me niet eens bewust was, ervoer ik niet. Het was een moment van openbaring, een van die momenten waarop je diep van binnen weet dat er een voor en een na zal zijn.

En ik vertrok met een doel – om alle deuren naar mijn innerlijke kooien te ontgrendelen, een droom – dat iedereen dit ontwaken zou kunnen ervaren, en een doel in mijn leven – om op alle mogelijke manieren bij te dragen. Tegenwoordig werk ik aan het brengen van meer bewustzijn en menselijkheid door middel van training, bemiddeling en individuele ondersteuning.

Primaire taal van de trainer

Ayant toujours été passionnée par l’humain et son bien-être, je me suis d'abord intéressée aux espaces de vie et j’ai complété une formation en design d'intérieurs. Suite à la naissance de mon enfant, et aux questionnements que l’expérience de la parentalité a suscité en moi — « Quel monde allons nous laisser à nos enfants, quels enfants allons nous laisser au monde ? » — j’ai quitté ce milieu pour trouver plus de sens et d’alignement dans ma vie. C’est dans cette quête de sens que j’ai rencontré la Communication NonViolente.

Je me souviendrais toute ma vie de ce que j’ai ressenti lors de ma toute première introduction de CNV. J’ai eu la sensation de découvrir les clés de la liberté, à la fois avec surprise, enthousiasme, soulagement et gratitude. Les clés de ma liberté intérieure dont je n’avais même pas conscience de ne pas vivre. Ce fut un moment d’épiphanie, un de ces moments où l’on sait tout au fond de soi qu’il y aura un avant et un après.

Et je suis repartie de là avec un objectif, celui d’ouvrir toutes les portes de mes cages intérieures, un rêve, celui que tout le monde puisse vivre cet éveil, et un sens à ma vie, celui d’y contribuer de toutes les façons possible.  Aujourd’hui, j’oeuvre à amener plus de conscience et d’humanité à travers la formation, la médiation et l’accompagnement individuel.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Conflictoplossing
  • Counseling & Coaching
  • Onderwijs
  • Algemeen
  • Geest-lichaam-geest
  • Ouderschap en gezin
  • Sociale verandering

Neem contact op met Jessica Chin