Spring naar de hoofdinhoud

Jean-Baptiste Ndikuriyo

Belgium
Spreekt Engels, Frans
Gediplomeerd trainer sinds 2006

Jean-Baptiste Ndikuriyo is docent aan het Charles Gheude Instituut in Brussel en neemt actief deel aan een proefproject getiteld "Herstelgroepsoverleg in een schoolomgeving" onder leiding van de vzw Le Souffle. Hij is lid van de interne coördinatie en het team Preventieve en Herstelpraktijken en oefent daar zijn vaardigheden op het gebied van Geweldloze Communicatie.

Het boek “Restauratief overleg oefenen in groepen met jongeren” geschreven door Joëlle Timmermans-Delwart en Jeannine Blomart (Uitgever: Chronique sociale) doet verslag van de ervaringen van dit proefproject.

Primaire taal van de trainer

Jean-Baptiste Ndikuriyo est enseignant à l'Institut Charles Gheude à Bruxelles et participe activement à un projet-pilote intitulé "Concertation Restaurative en Groupe en milieu scolaire" mené par l'asbl Le Souffle. Il est membre de la coordination interne et de l'équipe des Pratiques préventives et restauratives et y exerce ses compétences en Communication NonViolente.

Le livre "Pratiquer la concertation restaurative en groupe avec les jeunes" écrit par Joëlle Timmermans-Delwart et Jeannine Blomart (Editeur : Chronique sociale) rapporte le vécu et l'expérience de ce projet-pilote. 

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Conflictoplossing
  • Onderwijs

Neem contact op met Jean-Baptiste Ndikuriyo