Spring naar de hoofdinhoud
Jalila Susini-Henchiri-portret

Jalila Susini-Henchiri

Switzerland
Spreekt Engels, Frans
Gediplomeerd trainer sinds 2012
Beoordelaar


Ik ben geboren in Tunis, waar ik opgroeide en mijn hele kindertijd en jeugd doorbracht voordat ik aan de Universiteit van Lausanne ging studeren en mijn HEC-diploma behaalde. Sindsdien heb ik de Zwitserse nationaliteit en woon ik in dit land, waar ik trouwde en twee kinderen kreeg. Ik heb ongeveer twintig jaar als deskundige op het gebied van bedrijfspensioenen gewerkt en gaf ook les op dit gebied, terwijl ik mijn kinderen opvoedde.

Op een dag las ik een boek van Thomas d'Ansembourg, Stop met aardig te zijn, wees echt! Zijn woorden waren eenvoudig maar betekenisvol, en hij presenteerde hulpmiddelen die ik onmiddellijk in de praktijk wilde brengen, zowel om mezelf beter te laten horen door mijn kinderen als om ze beter te begrijpen, in één woord om ze te kunnen leren in het combineren van stevigheid en zachtheid. Deze Geweldloze Communicatie waar de auteur het over had, leek me fascinerend en ik wilde er meer over weten.

Dus woonde ik een seminar bij dat werd gegeven door Anne Bourrit, al jarenlang een gecertificeerde trainer. Daar heb ik voor het eerst echt de kracht ervaren van deze aanpak, die een integraal onderdeel van mijn leven is geworden en mij dagelijks vergezelt in al mijn relaties.

Geweldloze Communicatie is geen doel op zich, maar een weg naar de eigen menselijkheid en naar de menselijkheid van anderen. Door onze innerlijke wereld te verkennen, leren we onze eigen spanningen kennen, begrijpen en in onszelf de oplossingen vinden om ze te bezweren. Door de verbinding met onze innerlijke waarheid te koesteren, door onze kracht te ontdekken, verkrijgen we een innerlijke vrijheid die ons in staat stelt om met iedereen om ons heen om te gaan – familie, geliefden, vrienden, collega’s en bazen – zonder onze authenticiteit op te geven. .

Net als piano, dans of aquarel kan de kunst van het leven in vrede worden geleerd en doorgegeven. Onze tijd laat ons duidelijk zien hoe belangrijk dit is. Ieder van ons heeft het vermogen om bij te dragen aan een wereld van wederzijds respect en verrijking, waarin de diversiteit van individuen, culturen en landen wordt erkend en geëerd. Het onderzoeken en oplossen van onze innerlijke conflicten is de sleutel tot het oplossen van de conflicten die we met anderen ervaren.

Dit is de reden waarom het leren van Geweldloze Communicatie al meer dan tien jaar centraal staat in mijn privé- en professionele leven – in Zwitserland, Europa en Afrika, zowel individueel (volwassenen en ouders) als collectief (publieke en private sector), door middel van ondersteuning en training . Ik zou het leuk vinden je te ontmoeten.

Primaire taal van de trainer

Je suis née à Tunis où j’ai grandi et passé toute mon enfance et ma jeunesse avant de venir faire mes études à l’université de Lausanne et décrocher mon diplôme HEC. Depuis, je suis de nationalité suisse et je vis dans ce pays, où je me suis mariée et j’ai eu deux enfants. Pendant une vingtaine d’années, j’ai travaillé comme expert en prévoyance professionnelle et j’ai également enseigné dans ce domaine, tout en élevant mes enfants.

Un jour, j’ai lu un livre de Thomas d’Ansembourg, Cessez d’être gentil, soyez vrai ! Ses mots étaient simples mais parlants, et il présentait des outils que j’ai tout de suite eu envie de mettre en pratique, à la fois pour mieux me faire entendre de mes enfants et mieux les comprendre, en un mot pour pouvoir les éduquer en alliant fermeté et douceur. Cette communication non violente dont parlait l’auteur semblait fascinante et j’ai voulu en savoir plus.

Alors j’ai été suivre un séminaire donné par Anne Bourrit, formatrice certifiée en Communication NonViolente du Center for Non Violent Communication d’Albuquerque, USA. C’est là que, pour la première fois, j’ai véritablement fait l’expérience de la force de cette approche qui est devenue une partie intégrante de ma vie et m’accompagne au quotidien dans toutes mes relations.


La CNV n’est pas un but en soi, mais un chemin vers sa propre humanité et vers l’humanité de l’autre. En explorant notre monde intérieur, nous apprenons à connaître nos propres tensions, à les comprendre et à trouver en nous-mêmes les solutions pour les désamorcer. En nourrissant le lien à notre vérité intime, en découvrant notre force, nous gagnons une liberté intérieure qui nous permet d’entrer en relation avec tous ceux qui nous entourent – famille, proches, amis, collègues et patrons – sans devoir renoncer à notre authenticité.

Comme le piano, la danse ou l’aquarelle, l’art de vivre en paix s’apprend et se transmet. Notre époque nous montre clairement combien il est vital. Chacun d’entre nous a la capacité de contribuer à un monde de respect et d’enrichissement mutuels, où la diversité des individus, des cultures et des pays est reconnue et honorée. L’exploration et la résolution de nos conflits intérieurs est la clé de la résolution des conflits que nous vivons avec les autres.

Voilà pourquoi l’apprentissage de la communication NonViolente est au centre de ma vie privée et professionnelle depuis plus de dix ans – en Suisse, en Europe et en Afrique, tant dans le cadre individuel (adultes et parents) que collectif (secteurs public et privé), par des accompagnements et des formations. Je serais heureuse de vous rencontrer.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Bedrijf
  • Algemeen
  • Ouderschap en gezin

Neem contact op met Jalila Susini-Henchiri