Spring naar de hoofdinhoud
Portret van Isabelle Desplats

Isabelle Desplats

Consultant, trainer in menselijke relaties en collectieve intelligentie
France
Spreekt Engels, Frans
Gediplomeerd trainer sinds 2006

Ik ben trainer in relationele kwaliteitssamenwerking en gedeeld bestuur, en IFS-psychotherapeut. Ik ondersteun mensen en teams bij het opzetten van projecten met maatschappelijke meerwaarde en levende menselijke organisaties, waarbinnen zowel individuele talenten en geweten als collectieve intelligentie en wijsheid kunnen worden ingezet.

Afgestudeerd aan Sup de co Amiens-Picardie en een DESS in Human Resources Management, gecertificeerd trainer in CNV (Geweldloze Communicatie) sinds 2005, ben ik ook opgeleid in Sociocratie en Holacratie (TM) en gecertificeerd beoefenaar van het IFS-model. (Internal Family Systems), complementaire disciplines die systemisch werk bevorderen.

Ik ben mede-oprichter van Colibris, de burgerbeweging geïnitieerd door Pierre Rabhi, waarvan ik tot 2014 voorzitter en operationeel directeur was tot begin 2015. (Lees Mag Colibris interview juni 2017.) Ik heb een integratieve benadering van training en ondersteuning, waaronder en verbindt zelfbestuur en collectief bestuur, gebaseerd op alle disciplines die ten grondslag liggen aan mijn praktijk.

Het geheel verenigt zich binnen het concept van "Zelfbestuur": een bestuur dat de autonomie en soevereiniteit van elke persoon ondersteunt, geïnspireerd door het Zelf of het Zelf, dit onveranderlijke centrum van zijn dat inspiratie en eenheid biedt binnen het individu en groepen.

Primaire taal van de trainer

Je suis formatrice en qualité relationnelle coopération et gouvernance partagée, et psycho-praticienne IFS. J'accompagne les personnes et les équipes dans la mise en place de projets à valeur ajoutée sociétale et d’organisations humaines vivantes, au sein desquelles peuvent se déployer les talents et la conscience individuels autant que l’intelligence et la sagesse collectives.

Diplômée de Sup de co Amiens-Picardie et d'un DESS Gestion Ressources Humaines, formatrice certifiée en CNV (Communication NonViolente) depuis 2005, je suis formée également à la sociocratie et à l'Holacracy(TM) et praticienne certifiée du modèle I.F.S. (Internal Family Systems), disciplines complémentaires qui favorisent un travail systémique.  

Je suis co-fondatrice de Colibris, le mouvement citoyen initié par Pierre Rabhi dont j'ai assuré la présidence jusqu'en 2014 et la direction opérationnelle jusqu'à début 2015. (Lire interview Mag Colibris juin 2017.) J'ai une approche intégrative de la formation et de l'accompagnement qui inclut et relie gouvernance de soi et gouvernance collective à partir de l'ensemble des disciplines qui fondent ma pratique.

L'ensemble s'unit au sein du concept de "Self Gouvernance" : une gouvernance qui soutient l'autonomie et la souveraineté de chacun.e, inspirée par le Self ou le Soi, ce centre inaltérable de l'être pourvoyeur d'inspiration et d'unité au sein de l'individu comme des groupes.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Bedrijf
  • Ouderschap en gezin
  • Sociale verandering

Neem contact op met Isabelle Desplats