Spring naar de hoofdinhoud
Isabelle Capy-portret

Isabelle Capy

Facilitatrice in human relations, gecertificeerd in Communication NonViolente
France
Spreekt Frans
Gediplomeerd trainer sinds 2019

 


Ik ben een facilitator van menselijke relaties en sinds 2018 gecertificeerd in Geweldloze Communicatie. Met een diploma in de menswetenschappen heb ik eerst als journalist gewerkt en daarna 12 jaar als directeur van een uitgeverij, waarvan de publicaties gericht zijn op lokale gemeenschappen. Omdat ik gepassioneerd ben door mijn werk als manager, heb ik er altijd op gebrand geweest om ‘rekening te houden’ met de specifieke kenmerken van elke persoon en om samenwerking binnen mijn team tot stand te brengen. Ik ben er vandaag de dag meer dan ooit van overtuigd dat de sleutel in deze collectieve intelligentie ligt. omdat het erkenning en betekenis geeft aan wat we ondernemen.

De ontdekking van NVC begin 2014 was een echte schok: ik werd me bewust van de impact van mijn opleiding, van de manier waarop ik mezelf conditioneerde, in mijn manier van zijn en communiceren. En ik begreep dat de eerste persoon tegen wie ik gewelddadig was, mezelf was, door geen verantwoordelijkheid te nemen voor mijn keuzes, door mezelf te beoordelen, door mezelf te vergelijken... En natuurlijk door anderen te beoordelen en te willen dat ze zijn wat ik van ze verwachtte. Hierin heeft Geweldloze Communicatie mij enorm geholpen en verrijkt. Voor mij is er duidelijk een voor en een na. Wat ik leuk vind aan NVC:

  • de eenvoud van dit 5-stappenproces
  • de duidelijkheid die het mij geeft over wat er met mij gebeurt
  • het feit dat het ertoe leidt dat ik me bewust word van de manier waarop ik mezelf uit en de gevolgen daarvan voor mijn relaties
  • het feit dat het mij ertoe brengt de verantwoordelijkheid te nemen voor mijn emoties en mijn vermogen om te handelen en de macht over mijn leven terug te krijgen, ook al zou ik tot nu toe in een “zo is het, ik kan er niets aan doen” zitten.

Geweldloze communicatie heeft mijn leven eenvoudigweg in die mate veranderd dat ik rust en zelfvertrouwen heb gekregen. Het heeft ook mijn persoonlijke en professionele relaties gekalmeerd. Daarom wil ik het op mijn beurt doorgeven en deze waardevolle ervaring delen, met de bedoeling deel te nemen aan sociale transformatie, in een wereld in vrede.

Primaire taal van de trainer

 


Je suis facilitatrice en relations humaines, certifiée en Communication NonViolente depuis 2018. Diplômée en sciences humaines, j’ai d’abord exercé en tant que journaliste, puis pendant 12 ans, comme directrice d’une maison d’édition, dont les publications s’adressent aux collectivités locales.

Étant passionnée par mon métier de manager, j’ai toujours eu à cœur de « prendre en compte » les spécificités de chacun.e et d’installer la coopération dans mon équipe, et je suis aujourd’hui plus que jamais convaincue que la clé est dans cette intelligence collective, car elle donne de la reconnaissance et du sens à ce que nous entreprenons.

La découverte de la CNV début 2014 a été un véritable choc : j’ai pris conscience de l’impact de mon éducation, de la manière dont je me suis conditionnée, dans ma façon d’être et de communiquer. Et j’ai compris que la première personne avec qui j’étais violente était moi-même, en ne prenant pas la responsabilité de mes choix, en me jugeant, en me comparant… Et bien sûr en jugeant les autres et en voulant qu’ils soient ce que j’attendais d’eux. En ça, la CNV m’a profondément apporté et enrichie. Pour moi, il y a clairement un avant et un après. Ce qui me plait dans la CNV :

  • la simplicité de ce processus en 5 étapes
  • la clarté qu’il me donne sur ce qui se passe pour moi
  • le fait qu’il m’amène à prendre conscience de ma façon de m’exprimer et de ses conséquences sur mes relations
  • le fait qu’il m’amène à prendre la responsabilité de mes émotions et de ma capacité à agir et à reprendre le pouvoir sur ma vie alors même que

je pouvais être dans un « c’est comme ça, je n’y peux rien », jusque-là. La CNV a tout simplement changé ma vie dans la mesure où j’ai gagné de la sérénité et de la confiance en moi, ça a aussi apaisé mes relations personnelles et professionnelles. C’est pourquoi j’ai envie de le transmettre à.

Deel deze pagina:

Neem contact op met Isabelle Capy