Spring naar de hoofdinhoud
Portret van Hélène Trautman

Hélène Trautman

France
Spreekt Frans
Gecertificeerd trainer sinds 2023
"Pour moi, la CNV me permet de keuze van de wereld dans lequel je souhaite vivre."

Nieuwsgierig, gepassioneerd door menselijke relaties en betrokken bij de non-profitsector, werkte ik in een groot bedrijf op het gebied van duurzame ontwikkeling, waar ik de kans kreeg om Geweldloze Communicatie te ontdekken voordat ik medeoprichter was van een milieuvriendelijk horecabedrijf. Als moeder van twee tieners ben ik verbaasd om te zien hoe deze individuen groeien en om met hen te delen hoe ik toegang heb gekregen tot mijn gevoelens en behoeften, ernaar kan luisteren en deze kan uiten.

Het behoud van de natuur, betrokkenheid bij non-profitorganisaties en het vrouwelijke zijn ook onderwerpen die mij fascineren, en ik wil ze graag integreren in mijn onderwijs over Geweldloze Communicatie. Mijn hele leven lang, met mijn dierbaren en in mijn professionele omgeving, heb ik mij ingezet voor het bevorderen van relaties tussen vrouwen en mannen op basis van harmonieuze samenwerking en zelfbewustzijn, overtuigd van het belang van betere communicatie om harmonieus samen te leven.  

Het pad dat ik heb gevolgd sinds ik Geweldloze Communicatie heb ontdekt, heeft mij in staat gesteld een doel na te streven: mij op één lijn voelen, in lijn met mijn jarenlang mantra, Gandhi's voorstel: 'Wees de verandering die je in de wereld wilt zien.'

Primaire taal van de trainer

Curieuse, passionnée par les relations humaines, engagée dans le monde associatif, j'ai travaillé dans un grand groupe dans le domaine du développement durable où j’ai eu l’opportunité de découvrir la Communication Non Violente avant de cofonder une société d’hôtellerie écologique. Maman de deux adolescents, je suis émerveillée de voir grandir ces humains et de leur partager mon apprentissage pour accéder, écouter et exprimer mes sentiments et mes besoins.

La préservation de la nature, le monde associatif, le Féminin sont également des sujets qui me passionnent et j’aimerai les associer à ma transmission de la CNV. Tout au long de ma vie, avec mes proches et dans mon environnement professionnel, je me suis attachée à favoriser des relations entre les femmes et les hommes fondées sur la coopération harmonieuse et l'écoute de soi et des autres.

Convaincue de l'importance de mieux communiquer pour mieux vivre ensemble. Le chemin suivi depuis la découverte de la CNV m'a permis de poursuivre un objectif : me sentir alignée, en phase avec mon mantra depuis des années, la proposition de Gandhi " Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ".

“Mijn missie is de partner van de CNV met de personnes van alle horizonten door de voorkeur van publieke formaties en organisatieformaties, om de relaties tussen vrouwen en hommes te begunstigen op de harmonieuse samenwerking en de staat van de maatschappij en de wereld”

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Bedrijf
  • Ouderschap en gezin
  • Sociale verandering

Neem contact op met Hélène Trautman