Spring naar de hoofdinhoud
Portret van Hélène Artaud

Hélène Artaud

France
Spreekt Engels, Frans
Gediplomeerd trainer sinds 2020


Mijn waarden in een notendop: gezelligheid, kleine groepen, creativiteit, pragmatisme, zachtheid, duidelijkheid en ondersteuning. Mijn levenspad is gevarieerd:

 • Afgestudeerd aan HEC, heb ik 10 jaar gewerkt in een internationaal bedrijf in verschillende marketingfuncties, gespecialiseerd in innovatie en verandermanagement.
 • daarna zijn we naar de Drôme verhuisd en hebben we onze levensstijl en verplichtingen radicaal veranderd:
 • Ik heb 12 jaar lang in een MJC de beoefening van Iyengar Yoga gedeeld, wat mij ontvankelijkheid, kracht en innerlijke stabiliteit brengt.
 • we raakten als gezin betrokken bij de gemeenschap Arche de la Vallée, een plek van welkom en gedeeld leven met volwassenen met een verstandelijke beperking.

Tegenwoordig is Geweldloze Communicatie hetgene wat ik het liefste beleef, experimenteer, verdiep en deel. Daarnaast volgde ik de opleiding tot mediator en de individuele begeleidingstraining bij CNVC. Het is met openheid en nieuwsgierigheid naar de rijkdom en innerlijke diversiteit van ieder mens, dat ik graag oefengroepen en trainingen animeer, mensen, koppels en teams begeleid naar meer harmonie in zichzelf en rondom zichzelf, en naar een verandering in de samenleving die daarvoor nodig is. rekening gehouden met ieders behoeften.

Sinds 2019 ben ik ook IFS-beoefenaar (Internal Family System) en begeleid ik individueel mensen die een vreedzame relatie willen vinden met hun huidige moeilijkheden en hun wonden uit het verleden om het vertrouwen en de kracht in hun dagelijks leven te herwinnen. Op deze manier hoop ik bij te dragen aan een wereld van vrede, meer verenigd en respectvol in het leven, waar iedereen zijn plaats kan hebben en zich gesteund kan voelen, zowel op de gelukkigste momenten als in beproevingen.

Primaire taal van de trainer


Mes stages en quelques mots : Convivialité, petits groupes, créativité, pragmatisme, douceur, joie de vivre, clarté et accompagnement. Mon parcours de vie est varié :

 • diplômée d’HEC, j’ai travaillé 10 ans dans une entreprise internationale à différents postes marketing, spécialisés dans l’innovation et l’accompagnement du changement.
 • puis nous avons déménagé dans la Drôme en changeant radicalement de style de vie et d’engagements :
 • j’ai partagé dans une MJC pendant 12 ans la pratique du Yoga Iyengar qui m’apporte réceptivité, force et stabilité intérieure.
 • nous nous sommes impliqués en famille dans la communauté de l’Arche de la Vallée, lieu d’accueil et de vie partagée avec des personnes adultes porteuses de handicap mental.

La CNV est aujourd’hui ce que j’aime le plus vivre, expérimenter approfondir et partager. J’ai aussi suivi le cursus de médiatrice et le cycle de formation à l’accompagnement individuel avec la CNV.

C’est avec ouverture et curiosité pour la richesse et la diversité intérieure de chacun.e, que j’aime animer des groupes de pratique et des formations, accompagner des personnes, des couples et des équipes vers plus d’harmonie en soi et autour de soi, et vers un changement de société qui prenne en compte les besoins de chacun.

Je suis aussi praticienne en IFS (Internal Family System) depuis 2019 et j’accompagne individuellement les personnes qui le souhaitent vers une relation pacifiée à leurs difficultés actuelles et leurs blessures du passé pour retrouver confiance et élan de vie dans leur quotidien. J’espère ainsi contribuer à un monde de paix, plus solidaire et respectueux de la vie où chacun.e puisse avoir sa place, et se sentir accompagné.e dans les moments les plus joyeux comme dans les épreuves.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

 • Conflictoplossing
 • Counseling & Coaching
 • Onderwijs
 • Geest-lichaam-geest
 • Ouderschap en gezin

Neem contact op met Hélène Artaud