Spring naar de hoofdinhoud
Portret van Guillaume Lanctôt-Bédard

Guillaume Lanctôt-Bédard

Trainer, Coach, Bemiddelaar
Canada
Spreekt Engels, Frans
Gediplomeerd trainer sinds 2017

Guillaume is sinds 2003 geïnteresseerd in, bestudeert, onderzoekt en integreert Geweldloze Communicatie (NVC) in zijn leven. Na intensief te hebben getraind met de oprichter van NVC, Marshall B. Rosenberg , evenals met verschillende andere Amerikaanse trainers, Canadezen en Europeanen, geeft sinds 2010 trainingen en conferenties in verschillende settings, zoals scholen, CEGEPs, CLSCs, gemeenschappen en organisaties.

Hij is hoofdtrainer en coach binnen Spiralis. Hij ontwikkelt onder andere het hele onderwijsonderdeel, met de training Bewust en Zorgzaam Ouderschap, evenals zijn uitputtende werk in de schoolomgeving, zowel voor administratief en managementpersoneel, leraren als voor studenten en hun ouders. Guillaume ondersteunt graag de opkomst van een meer inclusieve en op samenwerking gerichte getransformeerde samenleving, vandaar zijn inzet voor meer bewustzijn en meer empathie op het gebied van onderwijs en taal.

Als coach maakt Guillaume het tot zijn missie om levendigheid te creëren in zichzelf en in al degenen die hij persoonlijk kan bereiken en via de organisaties die hij mag ondersteunen. Hij is er vast van overtuigd dat er een nauw verband bestaat tussen vitaliteit en het niveau van integriteit van elke persoon. Vanuit dit perspectief ontwikkelde hij een bijzonder sterke gevoeligheid voor diepe innerlijke waarheid en helderheid van bedoeling. Werken met hem is niet altijd comfortabel, maar genereert steevast een beweging van afstemming en energie. Zijn aanpak is pretentieloos, zorgzaam en direct. Hij heeft een manier om een ​​klimaat van vertrouwen en mededogen te creëren waardoor je open en nieuwsgierig blijft naar zijn durf.

Zijn beste GC-ervaring ligt in zijn rol als vader, waardoor hij de nederigheid kan ontwikkelen die nodig is om welwillendheid en authenticiteit echt te integreren.

Primaire taal van de trainer

Guillaume s’intéresse, étudie, recherche et intègre la Communication NonViolente (CNV) dans sa vie depuis 2003. Après s’être formé intensivement auprès du fondateur de la CNV, Marshall B. Rosenberg, ainsi que plusieurs autres formateur.rice.s américain.e.s, canadien.ne.s et européen.ne.s, il donne des formations et des conférences depuis 2010 dans différents cadres, tels que des écoles, cégeps, CLSC, communautés et organisations.

Il est formateur principal et coach au sein de Spiralis. Entre autres, il y développe tout le volet éducation, avec la formation Parentalité consciente et bienveillante, ainsi que son travail exhaustif en milieu scolaire, touchant le personnel administratif et de direction, les professeur.e.s ainsi que les élèves et leurs parents. Guillaume tient à soutenir l’émergence d’une société transformée plus inclusive et collaborative, d’où son engagement vers une plus grande conscience et davantage d’empathie dans les domaines de l’éducation et du langage.

En tant que coach, Guillaume se donne comme mission de susciter la vivacité chez lui et chez tous ceux qu’il peut atteindre personnellement et par le biais des organisations qu’il est invité à soutenir. Il croit fermement qu’il existe une étroite relation entre la vitalité et le niveau d’intégrité de chacun.e. Dans cette perspective, il a développé une sensibilité particulièrement forte à la vérité intérieure profonde et à la clarté de l’intention. Travailler avec lui n’est pas toujours confortable, mais génère invariablement un mouvement d’alignement et d’énergie. Son approche est sans prétention, attentionnée et directe. Il a une manière de créer un climat de confiance et de compassion qui permet de rester ouvert.e.s et curieux.se à son audace.

Sa meilleure école CNV réside dans son rôle de père qui lui permet de développer l’humilité nécessaire pour réellement intégrer bienveillance et authenticité.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Conflictoplossing
  • Counseling & Coaching
  • Onderwijs
  • Geest-lichaam-geest
  • Ouderschap en gezin
  • Sociale verandering

Neem contact op met Guillaume Lanctôt-Bédard