Spring naar de hoofdinhoud
Gonca Fide-portret

Gonca Fide

Spreekt Engels, Turks
Gecertificeerd trainer sinds 2022

Ik ben afgestudeerd aan de METU Sociologie. Ik nam deel aan de ontwikkeling, natuurbescherming, ontwikkeling van wilde dieren, erosiepreventie, projecten van internationale en nationale programma's. Ik werkte op het sociale impactveld van de energiesector.

Toen ik in mijn professionele leven talloze Anatolische dorpen bezocht, merkte ik dat mensen meer overeenkomsten dan verschillen hebben, dezelfde gebeurtenis vanuit verschillende invalshoeken benaderen en meningsverschillen hebben omdat ze nog niet eerder hebben meegemaakt dat hun perspectieven werden uitgebreid. Het is altijd mijn persoonlijke nieuwsgierigheid geweest hoe ik de mogelijkheid van een nederzettingsgrond kon creëren.

Terwijl ik op zoek was naar een school voor mijn dochter, werd ik bewust van de beweging Another School is Mogelijk. Naast mijn professionele leven was ik vrijwillig werkzaam als algemeen coördinator en voorzitter van de raad van bestuur tijdens de oprichtingsjaren van BBOM Ankara Cooperative. Ik heb een actieve rol gespeeld in het bestuur van de BBOM Vereniging.

Tijdens het leren van alternatief-democratische benaderingen in het onderwijs ontmoette ik Geweldloze Communicatie (NS). Ik heb ervaren hoe we onze communicatiegewoonten kunnen veranderen met de ‘behoeftegerichte aanpak’ van Marshall Rosenberg . Ik kreeg ruim 500 uur training van nationaal en internationaal gecertificeerde trainers en deelde ruim 300 uur. Ik vervolg mijn geweldloze reis als gecertificeerd trainer van het CNVC (Internationaal Centrum voor Geweldloze Communicatie).

In Ankara deel ik SI tijdens de workshops ‘Empathy Evening’, ‘Stay In The Moment’ en ‘42 Key Distinctions in Communication’. Ik begeleid bij het transformeren van conflicten in CI-taal. Ik kan mijn training face-to-face of online geven. Ik ben sinds 2019 lid van de Turkse Vereniging voor Geweldloze Communicatie en sinds augustus 2022 op de lijst van gecertificeerde trainers van het Centrum voor Geweldloze Communicatie.

Ik zie dat deze taal, die op behoeften gericht is en verfraaid met empathie, zeer krachtig is in het ‘creëren van geweldloosheid’, en ik blijf mijn best doen om deze te verspreiden.

Primaire taal van de trainer

 ODTÜ Sosyoloji mezunuyum. Uluslararası ve ulusal programların kalkınma, doğa koruma, yaban hayatı geliştirme, erozyon önleme, projelerinde görev aldım. Enerji sektörünün sosyal etki alanında çalıştım. 

Profesyonel hayatımda sayısız Anadolu köyünü ziyaret ettiğimde insanların farklılıktan çok benzerlikleri olduğunu, aynı olaya farklı açılardan yaklaştıklarını ve bakış açılarını esnetmeyi daha önce deneyimlememiş olmalarından dolayı anlaşmazlık yaşadıklarını gözlemledim. Anlaşma zemini oluşma ihtimalinin nasıl oluşturulacağı her zaman kişisel merakım oldu. 

Kızım için okul arayışında iken Başka Bir Okul Mümkün hareketinden haberdar oldum. Profesyonel hayatımın yanında gönüllü olarak BBOM Ankara Kooperatifinin kuruluş yıllarında Genel Koordinatörlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüm. BBOM Derneği Yönetim Kurulunda etkin rol aldım.

Eğitimde alternatif – demokratik yaklaşımları öğrenme sürecinde Şiddetsiz İletişim (Şİ) ile tanıştım. Marshall Rosenberg’in “ihtiyaç odaklı yaklaşımı”yla iletişim alışkanlıklarımızı nasıl değiştirebileceğimizi deneyimledim. Ulusal ve Uluslararası sertifikalı eğitmenlerinden 500 saatin üzerinde eğitim aldım ve 300 saati aşan paylaşımlarda bulundum. Şiddetsizlik yolculuğuma CNVC (Uluslararası Şiddetsiz İletişim Merkezi) Sertifikalı Eğitmeni olarak devam ediyorum. 

Ankara’da “Empati Akşamı”, “Anda Kal Canda Kal” ve “İletişim’de 42 Anahtar Ayrım” atölyelerinde Şİ paylaşıyorum. Şİ diliyle anlaşmazlıkları dönüştürmeye rehberlik ediyorum. Eğitimlerimi yüzyüze ve çevrim içi olarak verebiliyorum. 2019 yılından bu yana Şiddetsiz İletişim Türkiye Derneği üyesiyim. Ağustos 2022 tarihinden itibaren Centre for Nonviolent Communication Certified Trainers listesindeyim.

İhtiyaç odaklı ve empatiyle bezenmiş bu dilin “şiddetsizliği yaratma” konusunda çok güçlü olduğunu görüyorum ve yayılması için elimden geleni yapmaya devam ediyorum.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Algemeen

Neem contact op met Gonca Fide

{e-mailcl