Spring naar de hoofdinhoud
Farrah Carlier-portret

Farrah Carlier

Masters in Translation, interpretation
Verbinding vóór correctie - lezen en herhalen
Luxembourg
Spreekt Engels, Nederlands, Frans, Duits, Spaans
Gediplomeerd Trainer sinds 2009
"NVC heeft een pad geopend waardoor ik kan groeien in bewustzijn, waarbij mij herinnerd wordt dat ieders behoeften ertoe doen, ook de mijne"

Ik ontdekte NVC in 1999 en volgde opleidingen in België, Zwitserland en Frankrijk. Een groot deel van mijn stage heb ik, vooral als tolk, gedaan bij Marshall Rosenberg , de grondlegger van het proces. Sinds 2009 ben ik gecertificeerd. Ik heb 20 jaar ervaring op het gebied van Europese instellingen en bied wereldwijd trainingen aan, in de onderwijssector, voor bedrijven waarbij ik met name managers ondersteun.

Ik werkte voor het Luxemburgse Ministerie van Nationaal Onderwijs in het kader van de lerarenopleiding, voor de Europese Scholen van Luxemburg en Brussel. Ik spreek regelmatig met managers van instellingen voor persoonlijke assistentie zoals het Luxemburgse Rode Kruis, de ziekenhuiscentra van Luxemburg en Esch, en de Departementale Solidariteitshuizen van Nancy.

Ik ondersteun mensen in een fase van vragen en verandering (carrière, gezin, burn-out, rust-out, integratie en motivatie). Als gediplomeerd vertaler heb ik ook talrijke CNV-werken vertaald die beschikbaar zijn in het Frans, met name voor Éditions Jouvence en La Découverte. Van 2020 tot 2023 was ik lid van de Raad van Bestuur van het Centrum voor Geweldloze Communicatie.

Primaire taal van de trainer

J’ai découvert la CNV en 1999 et me suis formée en Belgique, en Suisse et en France. J’ai fait une grande partie de mon apprentissage, notamment comme interprète, auprès de Marshall Rosenberg, le fondateur du processus. Je suis certifiée depuis 2009. J’ai 20 ans d'expérience dans le milieu des institutions européennes et je propose des formations à travers le monde, dans le secteur de l’éducation, pour des entreprises où j’accompagne notamment des managers.

J’ai travaillé pour le Ministère de l’Éducation Nationale Luxembourgeois dans le cadre de la formation des enseignants, pour les Ecoles européennes de Luxembourg et Bruxelles. J’interviens régulièrement auprès de responsables d’institutions d’aide à la personne telle que la Croix Rouge Luxembourgeoise, les Centres Hospitaliers de Luxembourg et Esch, les Maisons Départementales de Solidarités de Nancy…

J’accompagne des personnes en phase de questionnement et de mutation (carrière, famille, burn-out, rust-out, intégration, motivation,…). Traductrice de formation, j’ai également traduit de nombreux ouvrages de CNV disponibles en français pour les Éditions Jouvence et La Découverte, notamment. De 2020 à 2023 j’ai siégé au Conseil d’Administration du CNVC (Centre international pour la CNV).

“Ik wil Geweldloze Communicatie delen met alle lagen van de bevolking, en deze waarden naleven en delen.”

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Conflictoplossing
  • Counseling & Coaching
  • Onderwijs
  • Ouderschap en gezin
Mijn missie is om Geweldloze Communicatie te delen met mensen uit alle lagen van de bevolking door middel van openbare trainingen en organisatorische trainingen.

Neem contact op met Farrah Carlier