Spring naar de hoofdinhoud
Portret van Eva Maria Schneijderberg

Eva Maria Schneijderberg

Trainer, Facilitator
Netherlands
Spreekt Engels, Nederlands
Gediplomeerd trainer sinds 2017
"Geweldloze communicatie is gebaseerd op onderlinge afhankelijkheid. Dit besef is mijn kompas."

Mijn passie voor het delen van Geweldloze Communicatie werd aangewakkerd door de manier waarop het mijn leven heeft beïnvloed en veranderd. Het proces geeft mij steeds meer duidelijkheid over de keuzes die ik heb om bij te dragen aan verbinding. Deze manier van reflecteren geeft mij vrijheid en openheid, wat voor mij leidt tot een leven lang leren. Ik ben vooral dankbaar dat ik, nadat ik ben opgegroeid in een disfunctioneel gezin, door het leren over Geweldloze Communicatie de vaardigheden en het bewustzijn heb kunnen ontwikkelen om oude patronen te doorbreken.

Ik werk graag met groepen en mensen die willen onderzoeken hoe Geweldloze Communicatie (NVC) kan bijdragen aan verbinding en samenwerking. Ik ben voortdurend dankbaar voor de impact van het NVC-proces en dat ik in mijn rol als trainer en facilitator een bijdrage kan leveren aan het ondersteunen van mensen bij hun (persoonlijke) vraagstukken. Ik werk veel met teams in organisaties en ook in het onderwijs. Vanuit mijn eigen ervaring als voormalig leerkracht ondersteun ik graag leerkrachten die democratische waarden willen naleven in hun klaslokaal en binnen de schoolgemeenschap.

Het ervaren van de onderlinge verbondenheid van mensen, de natuur en de aarde zorgt ervoor dat ik wil bijdragen aan de structuren, het begrip en de vaardigheden die nodig zijn om een ​​vreedzame, rechtvaardige, duurzame wereld op te bouwen. Het beoefenen van het proces van Geweldloze Communicatie biedt mij de tools en vaardigheden hiervoor. Daarnaast laat ik mij onder meer inspireren door Engaged Buddhism van Tich Nhat Hanh en het Work that Reconnects van Joanna Macy. Naast mijn werk als trainer werk ik als hovenier op mijn eigen kleine CSA-tuindertuin waar ik werk volgens de principes van regeneratieve landbouw. Ik verbouw groenten voor lokale verkoop. Voor mij een andere manier om de waarden bij te dragen die voor mij belangrijk zijn.

Primaire taal van de trainer

Mijn passie voor het delen van Geweldloze Communicatie is ontstaan door de wijze waarop het mijn leven heeft beïnvloed en veranderd. Het proces geeft me steeds opnieuw helderheid over de keuzes die ik zelf heb om bij te dragen aan verbinding. Deze manier van reflecteren geeft me vrijheid en openheid die voor mij leidt tot een leven lang leren. Vooral ben ik dankbaar dat ik, na zelf opgegroeid te zijn in een disfunctioneel gezin, met het leren kennen van Nonviolent Communication de vaardigheden en het bewustzijn heb kunnen ontwikkelen om uit oude patronen te kunnen stappen. 

Graag werk ik met groepen en mensen die willen onderzoeken op welke wijze Nonviolent Communication (NVC) bij kan dragen aan verbinding en samenwerking.  Steeds weer ben ik dankbaar voor de impact van het proces van NVC en dat ik in mijn rol als trainer en facilitator bij mag dragen aan het ondersteunen van mensen in hun (persoonlijke) vraagstukken. Ik werk veel met teams in organisaties en ook in het onderwijs. Vanuit mijn eigen ervaring als voormalig leerkracht ondersteun ik graag leraren die democratische waarden willen leven in hun klaslokaal en binnen de schoolgemeenschap. 

Het ervaren van de onderlinge verbondenheid van mens, natuur, aarde maakt dat ik me in wil zetten om bij te dragen aan structuren, begrip en vaardigheden die nodig zijn om te bouwen aan een vreedzame, rechtvaardige, duurzame wereld. Het beoefenen van het proces van Geweldloze Communicatie biedt mijn hier de handvatten en vaardigheden voor. Ik laat me hiernaast o.a. inspireren door het engaged Buddhism van Tich Nhat Hanh en the Work that Reconnects van Joanna Macy. Naast mijn werk als trainer ben ik als tuinder werkzaam op mijn eigen kleine CSA tuinderij waarbinnen ik werk vanuit de principes van regenerative landbouw. Ik teel groenten voor locale afzet. Voor mij een andere manier om bij te dragen de waarden die voor mij van belang zijn.

 

 

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Bedrijf
  • Kinderen
  • Conflictoplossing
  • Onderwijs
  • Faciliteren
  • Geest-lichaam-geest
  • Ouderschap en gezin
  • Sociale verandering
Geweldloze Communicatie gaat uit van gezamenlijke verbondenheid. Dit onzichtbare is mijn kompas.

Neem contact op met Eva Maria Schneijderberg