Spring naar de hoofdinhoud
Portret van Esther Gerdts

Esther Gerdts

Germany
Spreekt Engels, Duits
Gediplomeerd trainer sinds 2006
Beoordelaar


Als Certified Trainer en Assessor voor Geweldloze Communicatie volgens Marshall Rosenberg zet ik mij in voor waarderend samenleven in een samenleving waarin oprechte zelfexpressie en empathie hun plaats hebben en waarin met de behoeften van iedereen rekening wordt gehouden en serieus wordt genomen. Ik ben geïnteresseerd in het verspreiden van geweldloze communicatie en het trainen van trainers die de visie van een geweldloze wereld ondersteunen. Als mediator wil ik er graag aan bijdragen dat conflicten op alle terreinen van de samenleving geweldloos en respectvol worden opgelost en dat er oplossingen worden gevonden die alle betrokkenen als winst zien.

Bij individuele begeleiding en coaching vind ik het erg belangrijk om mensen te ondersteunen bij het herkennen en leven van hun volledige potentieel. Naar mijn mening zijn er levende mensen nodig die hun onbeperkte potentieel tot hun beschikking hebben, evenals de creativiteit, moed en doorzettingsvermogen van elk individu om op de lange termijn levensondersteunende systemen op alle terreinen van de samenleving op te zetten.

 

Primaire taal van de trainer

 


Als Trainerin und Assessorin für Gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg setze ich mich ein für ein wertschätzendes Miteinander in der Gesellschaft, in der aufrichtiger Selbstausdruck und Empathie ihren festen Platz haben und in der die Bedürfnisse aller berücksichtigt und ernst genommen werden. Ich bin daran interessiert, die Gewaltfreie Kommunikation zu verbreiten und TrainerInnen auszubilden, die die Vision einer gewaltfreien Welt mittragen. Ich möchte als Mediatorin dazu beitragen, dass Konflikte in allen Bereichen der Gesellschaft gewaltfrei und respektvoll ausgetragen und Lösungen gefunden werden, die alle Beteiligten als Gewinn ansehen.

Mir ist es in der Einzelberatung und im Coaching ein großes Anliegen, Menschen zu unterstützen, ihr gesamtes Potential zu erkennen und zu leben. Es braucht meiner Meinung nach lebendige Menschen, denen ihr uneingeschränktes Potential zu Verfügung steht, sowie die Kreativität, den Mut und die Beharrlichkeit jedes/jeder einzelnen, um langfristig lebensdienliche Systeme in allen Bereichen der Gesellschaft zu etablieren.

 

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Bedrijf
  • Conflictoplossing
  • Counseling & Coaching
  • Onderwijs
  • Geest-lichaam-geest
  • Ouderschap en gezin
  • Sociale verandering
Henry Ford (1863-1947): Als het überhaupt een geheim van de geschiedenis is, is het het beste om in de macht te komen, sich op de standpunkt van anderen om te stellen en te sterven door een oorlog die zich afspeelt bij wie we niets doen. / Als er een geheim voor succes bestaat, is het het vermogen om in het standpunt van de ander te staan ​​en de dingen zowel vanuit hun standpunt als vanuit het onze te bekijken.

Neem contact op met Esther Gerdts