Spring naar de hoofdinhoud
Estelle Bessin-portret

Estelle Bessin

France
Spreekt Engels, Frans, Mandarijn, Spaans
Gediplomeerd trainer sinds 2014

Adviseur van lokale overheden, manager, kwaliteitsmanager, manager van een vereniging voor zelfbestuur, “ouderonderzoeker”, lid van een samengesteld gezin, metgezel, vrouw op zoek naar haar ritme, mede-oprichter en lid van een groepshuisvesting, actrice van de alledaagse ecologie die actie centraal stelt, ...
zoveel ervaringen en vaardigheden dat ik voorstel om samen te werken met de CNV.

Ik streef ernaar de opkomst te ondersteunen van organisaties die het leven dienen op de volgende gebieden:

 • in ieder van ons: het leven als koppel, het leven als ouder, het leven als vrouw
 • welzijn op het werk
 • Ik verwelkom mensen met een handicap
 • de netwerken van degenen die dromen en handelen voor een andere wereld.

Sinds 2014 verzorg ik met name de volgende cursussen:

 • de basisprincipes van NVC in MARSEILLE en FORCALQUIER (04)
 • diepgaande opleiding in FORCALQUIER
 • en op maat gemaakt voor uw team, in de regio Zuid of in een van de groene en frisse regio's waar ik van droom om mee te doen: Auvergne, Trièves, Normandië, Jura of andere die nog niet zijn geïdentificeerd.

Ik geef maandelijks een NVC-oefenworkshop in Forcalquier. Ten slotte ondersteun ik u, individueel, als koppel of als team.

Primaire taal van de trainer

Consultante auprès des collectivités locales, manager, responsable qualité, gestionnaire d’association en auto-gouvernance, « parent chercheur », membre de famille recomposée, compagne, femme en quête de son rythme, co-fondatrice et membre d’un habitat groupé, actrice de l’écologie au quotidien qui positionne l’action au centre, …
autant d’expériences et de compétences que je me propose de mailler avec la CNV.

J’aspire à soutenir l’émergence d’organisations au service de la vie dans les domaines suivants :

 • en chacun de nous, la vie de couple, la vie de parent, la vie de femme
 • le bien-être au travail
 • l’accueil des personnes porteuses de handicap
 • les réseaux de ceux qui rêvent et agissent pour un autre monde.

Depuis 2014, j’anime notamment les stages suivants :

 • les bases de la CNV à MARSEILLE et FORCALQUIER (04)
 • des approfondissements à FORCALQUIER
 • et sur mesure au service de votre équipe, dans la région Sud ou dans l’une des régions vertes et fraîches que je rêve de rejoindre : Auvergne, Trièves, Normandie, Jura ou d’autres non encore identifiées.

J’anime un atelier de pratique de la CNV mensuel à Forcalquier. Enfin, je vous accompagne, individuellement, en couple ou en équipe.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

 • Bedrijf
 • Onderwijs
 • Ouderschap en gezin
 • Sociale verandering

Neem contact op met Estelle Bessin