Spring naar de hoofdinhoud
Dominique Monnereau-portret

Dominique Monnereau

Ingénieur en matériaux, Coach professionnelle certifiée C&T
"Un pas vers soi, un pas vers l'autre"
France
Spreekt Frans, Spaans
Gecertificeerd trainer sinds 2023
"La Communication NonViolente is voor een mogelijkheid om zich te verzoenen met dit soort dingen, met de ouders en met het leven."

Toen ik in 2008 het plezier ontdekte van het zenden over technische onderwerpen, wist ik dat ik een belangrijk pad naar succes voor mij had gevonden.
Delen, doorgeven, ondersteunen, gaf destijds betekenis aan mijn loontrekkende baan.
En toen ik de CNV in 2013 ontmoette, was het voor mij duidelijk dat het op een dag de CNV zou zijn die ik zou uitzenden :-) Het overbrengen van deze manier van kijken naar de wereld, van verbinden met anderen, draagt ​​bij aan meer vrede voor iedereen en tussen mensen.

Ik ben erg blij dat mijn bijdrage aan de wereld dit is. En voordat ik deze droom verwezenlijkte, werd ik een professionele coach, die ik sinds 2017 beoefen. Ik ondersteun individuen en teams bij het herwinnen van hun kracht om te handelen, bij het identificeren van hun eigen oplossingen, bij het herwinnen van vertrouwen om samen te maken.

En NVC heeft mijn praktijk aanzienlijk verrijkt, waardoor ik een kwaliteit van aanwezigheid heb ten dienste van de mensen die ik ondersteun en mij talloze strategieën heb geboden om mezelf beschikbaar te stellen. Twee andere passies zijn al jaren aanwezig in mijn leven: dans en de Spaanse cultuur.
Ze horen dan ook bij mijn kleur als trainer :-) Ik bied trainingen aan waarbij het lichaam en de beweging hun plaats hebben door lichaamsoefeningen te integreren.
En ik blijf banden opbouwen met het Spaanse netwerk, om zowel in het Frans als in het Spaans te trainen.

Ik ben ervan overtuigd dat het ondersteunen van de ontwikkeling van het bewustzijn van mensen door hen te trainen in Geweldloze Communicatie iedereen in staat stelt beter passende keuzes te maken voor zichzelf, voor de mensen om hen heen en voor de wereld.

Primaire taal van de trainer

Lorsque j'ai découvert le plaisir de transmettre, en 2008, sur des sujets techniques, j'ai su que j'avais trouvé une voie de réalisation importante pour moi.
Partager, transmettre, soutenir, donnait du sens à mon emploi salariée à l'époque.
Et quand j'ai rencontré la CNV en 2013 il a été évident pour moi qu'un jour c'est la CNV que je transmettrai :-) Transmettre cette façon de voir le monde, de se connecter aux autres, c'est contribuer à plus de paix pour chacun et entre les êtres humains. J'ai beaucoup de joie à ce que ma contribution au monde soit celle-ci.

Et avant d'atteindre ce rêve, je suis passée par une formation au coaching professionnel que j'exerce depuis 2017. J'accompagne les individus et les équipes à retrouver leur pouvoir d'agir, à identifier leurs propres solutions, à retrouver de la confiance à faire ensemble. Et la CNV a enrichi de façon considérable ma pratique, me permettant une qualité de présence au service des personnes que j'accompagne et m'offrant de nombreuses stratégies pour me rendre disponible.

Deux autres passions sont présentes dans ma vie depuis de nombreuses années, la danse et la culture espagnole.
Elles font donc partie de ma couleur en tant que formatrice :-) Je propose des formations où le corps et le mouvement ont leur place en intégrant des pratiques corporelles.
Et je continue à tisser des liens avec le réseau espagnol, pour former à la fois en français et en espagnol.

J'ai la conviction que soutenir le développement de la conscience des personnes en les formant à la Communication NonViolente permet à chacun de faires des choix plus ajustés pour lui, pour les personnes qui l'entourent et pour le vivant.

“Het plezier van de niet-gewelddadige communicatie met de mensen aan onze horizon, in de formaties die het publiek aanspreken, voor de diversiteit die goed is, is geweldig. Het is de bedoeling dat u uw personeel doorgeeft aan de beste onderwijsgevenden, de assistenten en de coaches. Soutenir ceux die een mooie betekenis voor veel mensen heeft. Je kunt je richten op de overdracht van organisaties. De samenwerking en de authenticiteit van deze middelen versterken, is een manier om een ​​sociale verandering teweeg te brengen.”

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Bedrijf
  • Conflictoplossing
  • Ouderschap en gezin
“Au plaisir de vous rencontrer et de cheminer ensemble!”

Neem contact op met Dominique Monnereau