Spring naar de hoofdinhoud
Dmitri Kopina-portret

Dmitriy Kopina

Trainer, Expert, Adviseur, Manager, Docent
Slovenia
Spreekt Engels, Kroatisch, Servisch, Sloveens
Gediplomeerd Trainer sinds 2018

Dmitriy Kopina, ik ben in de eerste plaats een mens.

Tijdens mijn zakelijke en persoonlijke reis heb ik verschillende uitersten meegemaakt om een ​​passende middenweg te vinden, waar ik nog steeds naar op zoek ben. In het bedrijfsleven heb ik een groot deel van mijn carrière doorgebracht in de internationale ICT-omgeving, voornamelijk als manager en in een verbindende rol tussen het bedrijfsleven en de techniek. De afgelopen tien jaar heeft mijn levenspad mij in contact gebracht met de natuur, beweging en de zoektocht naar een andere levenskwaliteit. Rijke en waardevolle ervaringen geef ik echter als mijn missie door aan anderen.

Mijn missie is om individuen en bedrijven te ondersteunen in hun zoektocht naar hun eigen pad, volheid van leven en bewustzijn met als doel verbinden, samenwerken, gemeenschapsopbouw, het verbeteren van relaties en kwaliteit van leven.
Ik werk als trainer, expert, leider, coach, vader en docent op persoonlijk en zakelijk gebied.
Tegelijkertijd ben ik een ervaren communicator, een ervaren ervaringsdeskundige op het gebied van partnerrelaties en verbindende communicatie.
Van opleiding ben ik gepromoveerd in economie en bedrijfswetenschappen, met meer dan een kwart eeuw ervaring in management, teamwerk, organisatie en onderwijs in verschillende nationale en internationale omgevingen.

Primaire taal van de trainer

Dmitriy Kopina sem v prvi vrsti človek.

 

Na svoji poslovni in osebni poti sem spoznaval različne skrajnosti, da bi lahko našel sebi primerno srednjo pot, ki jo še vedno iščem. V poslovnem svetu sem velik del svoje poslovne poti prehodil v mednarodnem IKT okolju, pretežno kot vodja in v povezovalni vlogi med poslovnim in tehničnim svetom. Zadnje desetletje me moja življenjska pot vodi v stik z naravo, gibanjem in iskanjem drugačne kvalitete življenja. Bogate in neprecenljive izkušnje pa, kot svoje poslanstvo prenašam drugim.

Moje poslanstvo je nuditi podporo posameznikom in podjetjem, pri iskanju njim lastne poti, polnosti življenja in zavedanja z namenom povezovanja, sodelovanja, gradnji skupnosti, izboljševanja odnosov in kvalitete življenja.
Delujem kot trener, strokovnjak, vodja, coach, oče in učitelj na osebnih in poslovnih področjih. Ob tem sem izkušen komunikator, dolgoletni praktik na področju partnerskih odnosov in povezovalne komunikacije.

Po izobrazbi sem doktor znanosti na področju ekonomskih in poslovnih ved, z več kot četrt stoletja izkušenj pri vodenju, skupinskem delu, organiziranju in izobraževanju v različnih domačih in mednarodnih okoljih.

 

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Bedrijf
  • Counseling & Coaching
  • Onderwijs
  • Geest-lichaam-geest
  • Ouderschap en gezin
  • Sociale verandering

Neem contact op met Dmitri Kopina