Spring naar de hoofdinhoud
Cornelia Timm portret

Cornelia Timm

Anerkannte Mediatorin im Bundesverband Mediation e.V. / Recognized mediator in the Federal Association of Mediation
Germany
Spreekt Engels, Duits
Gediplomeerd trainer sinds 2006

Mijn naam is Cornelia Timm en ik ben geboren in 1955. Van 1980 tot 1998 werkte ik als docent Duits en maatschappijleer op verschillende scholen. Dit werk omvatte het helpen bouwen van twee scholengemeenschappen; Ik was vooral geïnteresseerd in het vormen van teams . Een opleiding tot raadgever maakte de weg vrij voor coëxistentie op school buiten het leerplankader en voor een toenemende belangstelling voor sociale verbindingen.

Gedurende de laatste vijf jaar van mijn schoolcarrière was ik lid van de personeelsraad voor leraren in het voortgezet onderwijs in ons administratief district en ik heb er zo'n 200 in deze rol. Collega's werden begeleid op het gebied van het personeelsrecht. Deze activiteit kwalificeerde mij steeds meer. Advies, communicatie en constructieve omgang met conflicten.

Diverse opleidingen op het gebied van improvisatietheater, conflicthantering en Mediation overtuigden mij steeds meer om een ​​carrière op dit gebied na te streven . Sinds 1999 werk ik als zelfstandig trainer bij het ORCA Instituut voor Conflictbeheersing. Ik geef trainingen in bedrijven, scholen en maatschappelijke instellingen. Verder was ik betrokken bij een vredes- en verzoeningsproject in Myanmar. Mijn focus ligt op behoeftengebaseerde planning en implementatie van educatief werk en creatieve conflictoplossing.

Primaire taal van de trainer

Mein Name ist Cornelia Timm, ich bin 1955 geboren. Von 1980 bis 1998 habe ich als Lehrerin für Deutsch und Gesellschaftslehre an verschiedenen Schulen gearbeitet. Schwerpunkt meiner Arbeit war der Mit-Aufbau von zwei Gesamtschulen; dabei war mir die Bildung von Teams besonders wichtig. Eine Ausbildung zur Beratungslehrerin stellte die Weichen für ein Miteinander in der Schule über den curricularen Rahmen hinaus und ein zunehmendes Interesse an sozialen Zusammenhängen.

Während der letzten fünf Jahre meiner schulischen Tätigkeit war ich Mitglied des Personalrats für GesamtschullehrerInnen in unserem Regierungsbezirk und habe in dieser Funktion ca. 200 KollegInnen personalrechtlich betreut. Diese Tätigkeit qualifizierte mich zunehmend in Beratung, Kommunikation und im konstruktiven Umgang mit Konflikten.

Verschiedene Fortbildungen in den Bereichen Improvisationstheater, Konfliktmanagement und Mediation überzeugten mich immer mehr davon, in diesem Bereich beruflich tätig werden zu wollen.Seit 1999 arbeite ich als selbständige Trainerin im ORCA-Institut für Konfliktmanagement und Training in Unternehmen, Schulen und sozialen Einrichtungen.

Darüber hinaus war ich in einem Friedens- und Versöhnungsprojekt in Myanmar tätig. Mein Schwerpunkt ist bedarfsorientierte Bildungsarbeit und kreative Konfliktbearbeitung zu planen und umzusetzen. Ich bin anerkannte Mediatorin im Bundesverband Mediation e.V.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Bedrijf
  • Conflictoplossing
  • Onderwijs
  • Sociale verandering

Neem contact op met Cornelia Timm