Spring naar de hoofdinhoud
Christiane Welk-portret

Christiane Welk

Qigong-Lehrerin, Gestaltpadagogin
Germany
Spreekt Engels, Duits
Gediplomeerd trainer sinds 2014

"Het doel in het leven is om al onze lach te lachen en al onze tranen te huilen. Wat ons ook wordt geopenbaard, het is het leven dat erin wordt geopenbaard, en het is altijd een geschenk om je ermee te verbinden." ~ Marshall Rosenberg

Tegelijkertijd droom ik van een wereld waarin de behoeften van ieder mens ertoe doen en we ons in onze verbinding met elkaar ervan bewust zijn dat alle mensen dezelfde behoeften delen. Tegelijkertijd is het voor mij belangrijk om mensen die in economisch minder bevoorrechte landen wonen, te ondersteunen bij het verkrijgen van toegang tot NVC.

Ik heb NVC leren kennen in de tijd dat ik als leerkracht de overstap maakte van de basisschool naar de middelbare school. Ik werd geconfronteerd met leerlingen die zichzelf bijna hadden opgegeven, niet zo enthousiast waren over school en omdat ze uit andere landen kwamen, was de Duitse taal een vreemde taal voor hen. In deze fase was het voor mij een grote steun om hun behoeften te kunnen benoemen en te zien dat zij deze woorden begrepen en dat ik mij met hen kon verbinden.

Geboren en getogen in het naoorlogse Berlijn en de tijd van de Koude Oorlog tussen Oost en West, de tijd van het nog niet verwerkte en aangepakte fascisme, heb ik als kind aanvankelijk veel geweld meegemaakt en werd ik erg moedeloos.
Als tiener was ik boos en schaamde ik me over wat er in Duitsland gebeurde tijdens het nazi-tijdperk en ervaarde – ook in mijn eigen familie – hoe erg het zijn van een ‘transporteur’ je kan beïnvloeden. Als volwassene kon ik mij – mede dankzij empathische therapeuten – verzoenen met mijn geschiedenis en tegelijkertijd besefte ik dat ik de middelen waarover ik beschikt zou inzetten om te werken aan ‘vrede’ – in mijn vakgebied en daarbuiten.

Door Gestaltpedagogiek en Geweldloze Communicatie, Qigong, heb ik de middelen en de kracht gekregen om dit in de praktijk te brengen, echt met de houding van liefde, het besef dat iedereen een behoefte vervult door iets te doen dat ik ook deel, om anderen te benaderen en te zien hoe we kunnen samen onze behoeften vervullen en strategieën vinden die verrijkend voor ons zijn. Het helpt enorm om een ​​sociaal netwerk te hebben, verbinding te ervaren in gemeenschappelijk handelen en een gemeenschappelijke visie, waarin we gemeenschap ervaren, soms zelfs tot op het punt van saamhorigheid, en daar structuren te ontwikkelen die levensdienend zijn.

Voor mij geldt dit niet alleen op lokaal niveau, maar ik zou deze verbinding ook graag op nationaal en internationaal niveau zien en daaraan bijdragen wat ik kan. Met deze achtergrond ben ik sinds 2008 bezig in Kenia, ik ben er elk jaar geweest maar 2021 en 2022 vanwege Corona, heb bijgedragen aan de opleiding daar, heb leraren opgeleid, was betrokken bij twee IIT's, en werk nu als mentor voor mensen uit verschillende Afrikaanse landen die gecertificeerd willen worden.

Primaire taal van de trainer

„Das Ziel im Leben ist es, all unser Lachen zu lachen und all unsere Tränen zu weinen. Was auch immer sich uns offenbart, es ist das Leben, das sich darin zeigt, und es ist immer ein Geschenk sich damit zu verbinden.“ (Marshall Rosenberg)

Gleichzeitig träume ich von einer Welt, in der die Bedürfnisse jedes Menschen zählen und wir in der Verbindung miteinander uns bewusst sind, dass alle Menschen dieselben Bedürfnisse teilen. Gleichzeitig ist mir auch sehr wichtig, Menschen, die in ökonomisch weniger privilegierten Ländern leben, Zugang zur GFK zu ermöglichen.

“Voor mij is het belangrijk om mensen die in economisch minder bevoorrechte landen wonen te ondersteunen om toegang te krijgen tot NVC – als een mogelijke manier om sociale verandering te bewerkstelligen.”

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Bedrijf
  • Conflictoplossing
  • Counseling & Coaching
  • Onderwijs
  • Geest-lichaam-geest
  • Ouderschap en gezin
  • Sociale verandering
Voor mij is het belangrijk om mensen die in economisch minder bevoorrechte landen wonen te ondersteunen bij het verkrijgen van toegang tot GC – als een mogelijke weg naar sociale verandering.

Neem contact op met Christiane Welk