Spring naar de hoofdinhoud
Catherine Brunelle Durain-portret

Catherine Brunelle Durain

France
Spreekt Frans
Gecertificeerd trainer sinds 2022

Sinds ik klein was, heb ik de rode draad van mijn leven geweven in het voortdurende belang van evolutie en menselijke transformatie. Gefascineerd door de eenheid van het zijn, zijn universaliteit en singulariteit, zijn prachtige diversiteit, zijn vermogen om zowel in geweld te leven als in staat te zijn onvoorwaardelijke liefde te ervaren.

Ik ben Quebecois, deels Innu: ik heb een verlangen naar verbinding met de natuur geërfd, wat de fundamentele hulpbron van mijn evenwicht vormt. Ik heb ruim acht jaar de wereld rondgereisd, gedreven door ontdekking en verbinding.

Ik bestudeerde de traditionele en energetische medicijnen van eerste volkeren en voorouderlijke culturen, positieve psychologie, familie- en systemische opstellingen. Ik ben gediplomeerd natuurgeneeskundig hygionoom. Toen ik me in Frankrijk vestigde, creëerde ik een praktijk waarin ik mensen ondersteunde om hun holistische gezondheid terug te krijgen.

Vanaf mijn zeventiende voelde ik het diepe verlangen om mijn geweten wakker te schudden en actoren van verandering te zijn, zowel op ecologisch als op menselijk vlak. Ik ben een actieve activist geweest, een TEGEN-activist.

Mijn ontmoeting met Geweldloze Communicatie heeft mijn leven en mijn relaties met mijn naasten diepgaand veranderd. Het is de hoeksteen van al het leren in mijn leven. Deze ontdekking was zo overweldigend dat ik besloot mij er professioneel aan te wijden. Sindsdien heeft mijn inzet voor vrede en het behoud van het leven zich op een positieve manier gemanifesteerd. Ik ben nu een activist VOOR… Actrice van de Vrede

Primaire taal van de trainer

Depuis toute petite, je tisse le fil rouge de ma vie dans l’intérêt constant de l’évolution et de la transformation humaine. Fascinée par l’unité de l’être, son universalité et sa singularité, sa magnifique diversité, sa capacité à vivre à la fois dans la violence tout en étant capable d’expérimenter l’amour inconditionnel.

Je suis québécoise, en partie Innue : j’ai hérité d’une soif de connexion à la nature qui constitue la ressource fondamentale de mon équilibre. J’ai voyagé autour du monde pendant plus de huit années, ayant comme unique moteur la découverte et la connexion.

J’ai étudié les médecines traditionnelles et énergétiques des peuples premiers et des cultures ancestrales, la psychologie positive, les constellations familiales et systémiques. Je suis diplômée en Naturopathie Hygionomiste. Lorsque je me suis sédentarisée en France, j’ai créé un cabinet au sein duquel j’ai soutenu les personnes à retrouver une santé holistique.

Dès l’âge de dix-sept ans, j’ai ressenti le profond désir d’éveiller ma conscience, et d’être actrices du changement aussi bien sur le plan écologique qu’humain. J’ai été une militante active, une militante CONTRE.

Ma rencontre avec la Communication NonViolente a profondément transformé ma vie et mes relations avec mes proches. Elle est la clef de voûte de tous les apprentissages de ma vie. Cette découverte fût si bouleversante que j’ai décidé de m’y consacrer professionnellement. Depuis, mon engagement pour la paix et la préservation du vivant se manifestent de manière positive. Je suis désormais une militante POUR… Actrice de Paix

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Conflictoplossing
  • Geest-lichaam-geest
  • Ouderschap en gezin
  • Sociale verandering

Neem contact op met Catherine Brunelle Durain