Spring naar de hoofdinhoud
Portret van Béatrice Blanc

Béatrice Blanc

France
Spreekt Engels, Frans
Gediplomeerd trainer sinds 2019Ik heb tien jaar bij een adviesbureau voor HR-management gewerkt. Omdat ik me altijd heb afgevraagd wat de motivatiefactoren van individuen zijn, heb ik een managementopleiding gevolgd en een diploma van manager van sociale en gezondheidszorginstellingen behaald.

Dankzij Geweldloze Communicatie ervaar ik ‘macht met’ binnen structuren en organisaties. Vanuit dit experiment heb ik, in verband met de noties van verantwoordelijkheid en welzijn op het werk, de keuze gemaakt om opnieuw met teams in te grijpen. Ik geef CNV al enkele jaren door aan particulieren en professionals. Ik werk in een bedrijf om een ​​dynamiek van luisteren en samenwerken mogelijk te maken.

Ervan overtuigd dat luisteren naar iedereen het welzijn op het werk ten goede komt, werk ik graag in teams om een ​​klimaat van vertrouwen te bevorderen dat bevorderlijk is voor samenwerking en ten dienste van de creativiteit. De trainingen die ik aanbied zijn gericht op individuen, professionals en iedereen die zijn autonomie wil ontwikkelen en zich tegelijkertijd bewust is van de impact die onze manier van communiceren heeft op onze relaties. Ik ben opgeleid in relationele intelligentie en bied individuele en therapeutische ondersteuning.

Primaire taal van de trainer


Consultante et formatrice certifiée en Communication NonViolente, j’ai travaillé au sein d’un cabinet conseil en gestion des ressources humaines pendant dix ans. M’interrogeant depuis toujours sur les facteurs de motivation des individus, je me suis formée au management et j’ai acquis un diplôme de gestionnaire d’établissement social et de santé.

Grâce à la Communication NonViolente, j’expérimente le « pouvoir avec » au sein des structures et des organisations. De cette expérimentation, en lien avec les notions de responsabilité et de bien-être au travail, j’ai fait le choix d’intervenir à nouveau auprès d’équipes. Je transmets la CNV depuis plusieurs années auprès de particuliers et de professionnels. J’interviens en entreprise afin de permettre la mise en mettre d’une dynamique d’écoute et de coopération.

Convaincue que l’écoute de chacun est au service du bien-être au travail, j’aime intervenir au sein des équipes afin de favoriser le climat de confiance propice à la coopération et au service de la créativité. Les formations que je propose s’adressent aux particuliers, aux professionnels, à tous ceux qui ont à cœur de développer leur autonomie dans la conscience de l’impact qu’a notre mode de communication sur nos relations. Formée à l'Intelligence Relationnelle, je propose des accompagnements individuels et thérapeutiques.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Conflictoplossing
  • Counseling & Coaching
  • Ouderschap en gezin

Neem contact op met Béatrice Blanc