Spring naar de hoofdinhoud
Portret van Barbara-Laure Manibhadri Desplats

Barbara-Laure Manibhadri Desplats

Formatrice en relations humaines / Trainer in menselijke relaties
France
Spreekt Engels, Frans
Gediplomeerd trainer sinds 2013


Voor mij was de ontdekking van Geweldloze Communicatie een kans om kennis te maken met de realiteit van onze relaties en van het leven zoals dat wordt geleefd, zowel op de eenvoudigste als op de meest magische momenten. Omdat ik bijna twintig jaar boeddhistisch beoefenaar ben, heb ik in Geweldloze Communicatie een belichaamd proces gevonden dat concrete middelen biedt om iemands diepste ambities waar te maken:

 • een verbinding met iets dat groter is dan jezelf en een gevoel van onderlinge afhankelijkheid
 • duidelijkheid en vriendelijkheid jegens zichzelf en anderen
 • het vermogen om naar jezelf te luisteren om duidelijk te maken wat je wilt ervaren
 • een vermogen om woorden en daden in overeenstemming te brengen met onze ambities en in overeenstemming met de realiteit van de dingen zoals ze zijn.

Hieraan wordt toegevoegd de verkenning van de wereld van emoties volgens de aanpak van Karla McLaren: The Language of Emotions. Een compleet nieuwe manier om onze emoties en het Leven in ons met meer helderheid en bewustzijn te ontmoeten en te ervaren.

Na het starten van mijn carrière in de hotelsector, waar ik genoot van het ervaren van relaties met anderen en een gevoel van dienstverlening, en vervolgens tien jaar internationale ervaring bij NGO's en internationale organisaties in Frankrijk en in het buitenland, deel ik mijn ervaring van relaties met zichzelf en anderen in het kader van conferenties en algemene publiekscursussen. Ik blijf onvermoeibaar zoeken naar wat ons in staat stelt verbinding te maken met de essentie van het leven, in onszelf, in anderen en buiten ons.

Primaire taal van de trainer


La découverte de la Communication NonViolente a été pour moi une occasion de rencontrer la réalité de nos relations et de la vie telle qu’elle se vit dans ses moments les plus simples comment dans les plus magiques. Pratiquante bouddhiste depuis presque 20 ans, j’ai trouvé dans la CNV un processus incarné qui donne des moyens concrets pour vivre ses aspirations les plus profondes :

 • une reliance à plus grand que soi et un sens d’interdépendance
 • une clarté et une bienveillance envers soi-même et envers les autres
 • une capacité à s’écouter pour clarifier ce qu’on a envie de vivre
 • une capacité à poser des paroles et des actions en lien avec nos aspirations et en accord avec la réalité des choses telles qu’elles sont.

A cela s’ajoute l’exploration du monde des émotions selon l’approche de Karla McLaren : Le Langage des Emotions. Une manière totalement nouvelle d’aller à la rencontre et de vivre nos émotions et la Vie en nous avec plus de clarté et de conscience.

Après un début de carrière en milieu hôtelier où j’ai aimé vivre la relation aux autres et le sens du service, puis dix ans d’expérience internationale en ONG et en OI en France et à l’étranger, je partage mon expérience de la relation à soi et à l’autre dans le cadre de conférences et stages grand public. Je continue à chercher inlassablement ce qui nous permet de nous relier à l’essence de la Vie, en nous, en l’autre et au-delà de nous.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

 • Conflictoplossing
 • Counseling & Coaching
 • Onderwijs
 • Geest-lichaam-geest
 • Ouderschap en gezin

Neem contact op met Barbara-Laure Manibhadri Desplats