Spring naar de hoofdinhoud
Aurore Squelard-portret

Aurore Squelard

Formatrice, Praticienne en AI-CNV, Begeleiding van ouderlijkheid en onderwijsprofessionals
Belgium
Spreekt Frans
Gecertificeerd trainer sinds 2021
"Pour moi, la CNV biedt een permanente uitnodiging om actie te ondernemen voor de dienstverlening aan de wereld dan het lequel j'aspire à vivre, een geweten en verantwoordelijkheid."

Je me présente souvent comme une femme comblée, une épouse et une maman de 2 enfants (6 en 21 ans); je verblijf in Brussel.

Sociale assistent bij de vorming, je werkt in de relatie van een assistent-onderhoudspartner. Als je een passie hebt voor de vraag van menselijke relaties, met het geweten dat je moeilijk kunt begrijpen, kun je de monde van je suis née zijn. Ik zal de indruk van de laatste keer op de plaats van de bonne blijven, tijdens de nombreuses années.

Mon parcours avec la Communication NonViolente is een atypische persoon.

In 2009, alors que je cumulais depuis 3 ans les tempêtes émotionnelles dans ma vie personnelle (séparation, déménagement, conflits familiaux,…), j'étais à la recherche d'une personne qui puisse me soutenir dans ce que j'avais à traverser . Ik weet zeker dat ik een formule heb gekregen en dat mijn begeleider tijdens de jaren van de nombreuses een persoon is, op het moment dat ik het ben. En plus d'une personne lumineuse, j'y ai rencontré one approche – celle de la CNV – qui allait complètement bouleverser ma vie.

Gelijktijdig met de années van individuele begeleiding, j'ai assisté à plusieurs stages d'introduction and d'approfondissement CNV, quelques séminaires résidentiels, and j'ai finalment choisi of m'investir, non pas dans la formation, mais dans een lange cursus van integratie CNV. Et cela durant 5 années consécutives.

Cela faisait sens pour moi de goûter au procesus de CNV en le vivant, en l'experimentant dans mijn coeur en dans mijn stoel, plutôt que de mijn voormalige avec une tête qui fonctionnait déjà très (trop) bien à ce moment-là .

Ik ben dankbaar voor mijn werk tijdens mijn werk, tijdens de lesjes die ik heb gekregen tijdens de deconstructie van mijn gewoontes om het leven uit te nodigen en het nieuwe paradigma in te voeren, nodig ik CNV uit. Et son intentie première: nourrir la qualité de la relation, à moi, aux autres, au Monde.

J'y ai découvert (avec perplexité parfois) een autre monde, celuis des mots, des mots qui ouvrent les fenêtres. Ik sluit me weer aan bij mijn corps, bij mes sensaties, bij het verzamelen van de gevoelens die mijnen en de pouvoir les nommer hebben, bij de verkenning van de tijd, wat er ook gebeurt. Et à les exprimer d'une façon qui soit motivée par la trust, le respect, la bienveillance. Me dire et expérimenter que je pouvais être accueillie sans jugements.

La révélation d'une vie!

Je chemine avec la CNV depuis 13 années maintenant et si je n'ai qu'une choose à retenir de ce qu'elle m'a enseigné, c'est que la paix begin à l'intérieur de moi. Het is de ruimte die je nodig hebt om voordeel te halen uit de meting van de ce die de CNV apporte au sein même de mon foyer: du respect, de la coopération, de la douceur, de la bienveillance, un elan du coeur à prendre soin du "nous", dans respect des besoins de chacun, au service de l'harmonie familiale.

Een harmonie in het water die je nodig hebt om te zingen.

Actuellement, je stelt ateliers, praktijkgroepen, formaties en individuele begeleiding voor.

Je bent volledig geïnvesteerd in de ontwikkeling van CNV-Education in Franstalig Franstalig België, je hebt een missie van begeleiders van volwassenen en professionelen in je opvoedingshouding.

De vraag van het algemeen onderwijs is een thematique à laquelle je suis très attachée et je soutiens à differents niveaux la parentalité.

Ik presenteer mezelf vaak als een vervulde vrouw. Als echtgenote en moeder van twee kinderen van 6 en 21 jaar woon ik in Brussel.

Opgeleid als maatschappelijk werker werk ik nu al twintig jaar als relatiehulpverlener. Ik heb altijd een passie gehad voor de kwestie van menselijke relaties, met het besef dat het voor mij, mezelf, soms moeilijk was om de wereld waarin ik geboren ben te begrijpen. Jarenlang had ik vaak het gevoel dat ik op de verkeerde plek was.

Mijn reis met Geweldloze Communicatie (NVC) is een beetje atypisch.

In 2009, temidden van emotionele stormen in mijn persoonlijke leven gedurende drie jaar (scheiding, verhuizing, familieconflicten, etc.), was ik op zoek naar iemand om me te steunen in wat ik moest doormaken. Heel toevallig ontmoette ik een trainer die me de gave gaf om me te begeleiden, me individuele ondersteuning te bieden en me te helpen van mezelf te houden. Naast de ontmoeting met een lichtgevend persoon, kwam ik een aanpak tegen - die van het NVC - die mijn leven volledig zou veranderen.

Parallel aan al die jaren van individuele begeleiding heb ik meerdere GC introductie- en verdiepingscursussen en enkele residentiële seminars gevolgd. Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om zelf te investeren, niet in een opleiding, maar in een lange NVC-inburgeringscursus. Dit heb ik vijf jaar achtereen gedaan.

Het was voor mij logisch om het GC-proces te proeven door het te leven, door het in mijn hart en op mijn kansel te ervaren, in plaats van mezelf erin te trainen met een hoofd dat toen al heel (te) goed werkte.

Ik ben erg dankbaar voor al die jaren van werken aan mezelf, waarin ik de tijd nam om te deconstrueren wat mijn werkgewoonten waren om te leven en het paradigma te belichamen waartoe Geweldloze Communicatie ons uitnodigt. En de primaire bedoeling: de kwaliteit van de relatie koesteren, voor mij, voor anderen, voor de wereld.

Tijdens dit proces ontdekte ik (soms met verbijstering) een andere wereld, die van woorden, woorden die vensters openen. Om weer verbinding te maken met mijn lichaam, met mijn gevoelens, de gevoelens die van mij waren te verwelkomen en ze te kunnen benoemen, ze te herkennen als legitiem, wat ze ook zijn. En om ze uit te drukken op een manier die wordt gemotiveerd door vertrouwen, respect en zorgzaamheid. Mezelf vertellen en ervaren dat ik welkom mocht zijn zonder oordeel.

De openbaring van je leven!

Ik loop nu al dertien jaar met GC, en als ik één ding moet onthouden van wat het me heeft geleerd, dan is het dat vrede in mij begint. En het is vanuit deze ruimte dat ik nog meer de maat neem van wat Geweldloze Communicatie tot in het hart van mijn huis brengt: respect, samenwerking, vriendelijkheid, welwillendheid, een impuls vanuit het hart om voor 'ons' te zorgen, met respect voor de behoeften van elk, in dienst van gezinsharmonie.

Een harmonie waarvan ik droom dat elk mens kan proeven.

Momenteel bied ik workshops, praktijkgroepen, trainingen en individuele coaching aan.

Ik ben ook betrokken bij de ontwikkeling van Ess'aimer NVC-Onderwijs in Franstalig België, waarbij ik volwassenen en professionals in de kinderopvang begeleid in hun onderwijssituatie.

De kwestie van onderwijs in het algemeen is een thema waar ik erg aan gehecht ben, en ik steun ouderschap op verschillende niveaus.

 

Primaire taal van de trainer

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Conflictoplossing
  • Counseling & Coaching
  • Onderwijs
  • Geest-lichaam-geest
  • Ouderschap en gezin
  • Sociale verandering
Als de individuele begeleiding een volwassene wil die graag wil weten hoe het personeel en/of de beroepsbevolking is, moet u een speciale aandacht besteden aan de mond van de opleiding en aan de manière van een begeleider van een kind. Afin de ontwikkelaar van de middelen die geschikt zijn voor het onderhoud van de relatie met het gevoel van geweldloze communicatie, begeleidt de professionele beroepsgroepen (equipes pédagogiques, éducatives, puéricultrices, animateurs, …) en ouders, en Stel respectievelijk een aanbod van formaties en supervisies, individuen of collectieven, en de groepen van soutien à la parentalité voor.

Neem contact op met Aurore Squelard