Spring naar de hoofdinhoud
Portret van Anne Charbonnel

Anne Charbonnel

France
Spreekt Engels, Frans
Gediplomeerd trainer sinds 2016

Ik ben afgestudeerd aan de AI-CNV school (individuele begeleiding) en opgeleid aan de mediatorschool Geweldloze Communicatie. Ik heb 25 jaar les gegeven op basisscholen volgens de Freinet-pedagogie. Ik nam deel aan het collegiale management van een school in Aix, waarbij de nadruk lag op samenwerking tussen volwassenen en studenten, creativiteit, expressie, experimenteel vallen en opstaan...

Binnen de collectieven waarbij ik betrokken ben, blijf ik experimenteren met innovatieve werkwijzen, waarbij ik waarden dien die mij bijzonder nauw aan het hart liggen: co-constructie, autonomie, individuele en collectieve verantwoordelijkheid, enz. Ik geef trainingen voor alle doelgroepen en specifieke doelgroepen. opleiding op het gebied van onderwijs (ouders, leraren, opvoeders, etc.)

Ik heb een aantal jaren als vrijwilliger gewerkt in de Ouder- en Vroegschoolse centra van Déclic-CNV & onderwijs. De onderwijsopleidingen die ik geef binnen Déclic-cnv & onderwijs hebben het kenmerk Qualiopi en kunnen daarom gefinancierd worden door een incassoorganisatie. Voor mijn “all-public” training zal mijn training vanaf 2023 worden uitgevoerd door de CNV Coop. Qualiopi refereerde aan activiteitencoöperatie (professionele overeenkomsten mogelijk, en valt onder de OPCO’s. CNV-training wordt momenteel niet vermeld in het CPF).

Ik ben lid van de CNV Coop, Opleidingsorganisatie Geweldloze Communicatie, datadocked, Qualiopi gecertificeerd, mijn opleiding komt in aanmerking voor de Bijscholing.

Primaire taal van de trainer

Je suis formatrice certifiée du CNVC, diplômée de l’école AI-CNV (accompagnement individuel) et formée à l’école des médiateurs CNV. J’ai enseigné pendant 25 ans en école primaire avec la pédagogie Freinet. J’ai participé à la direction collégiale d’un établissement scolaire aixois mettant en avant la coopération entre adultes et élèves, la créativité, l’expression, le tâtonnement expérimental …

Au sein des collectifs dans lesquels je suis engagée, je continue à expérimenter des modes de fonctionnement innovants, au service de valeurs qui me tiennent particulièrement à coeur : co-construction, autonomie, responsabilité individuelle et collective, … J’anime des formations tous publics et des formations spécifiques dans le domaine de l’éducation (parents, enseignants, éducateurs …)

J’ai été investie bénévolement dans les pôles Parentalité et Petite Enfance de Déclic-CNV & éducation pendant plusieurs années. Les formations éducation que j’anime au sein de Déclic-cnv & éducation sont référencées Qualiopi, et peuvent donc être financées par un organisme collecteur.

Pour mes formations « tout public » mes formations seront portées par à la Coop CNV à partir de 2023. Coopérative d’activité référencée Qualiopi  (conventions professionnelles possibles, et prises en charge par les OPCO. Les formations CNV ne sont pas référencées au CPF pour l’instant). Membre de la Coop CNV, Organisme de Formation en Communication NonViolente, datadocké, certifié Qualiopi, mes formations sont éligibles à la Formation Professionnelle Continue.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Onderwijs
  • Ouderschap en gezin

Neem contact op met Anne Charbonnel