Spring naar de hoofdinhoud
Anne Bourrit-portret

Anne Bourrit

Switzerland
Spreekt Engels, Frans
Gecertificeerd Trainer sinds 1991


Met een graad in oosterse talen zocht ik lange tijd naar mijn roeping en dwaalde professioneel nogal wat af, tot mijn ontmoeting met Marshall Rosenberg en het proces van Geweldloze Communicatie in februari 1989. Daar ontdekte ik plotseling iets wat ik zoeken zonder het te weten: ik had altijd al een voorliefde voor mensen en relaties, zonder me alles te hebben voorgesteld wat NVC me beetje bij beetje liet ontdekken...

Omdat ik uit een gezin kwam waar communicatie niet altijd gemakkelijk was, leek het mij zowel verleidelijk als voor de hand liggend om aan mijn vooruitgang en de genezing van sommige van mijn wonden te werken door Geweldloze Communicatie met anderen te delen. Dit garandeerde dat ik het regelmatig oefende en speelkameraadjes vond terwijl ik op de weg!

Ik had het grote geluk om samen met Marshall Rosenberg als tolk te mogen werken, een aantal van zijn boeken te vertalen en hem vaak te assisteren, waardoor ik van de bron kon leren. Ik heb mijn begrip van Geweldloze Communicatie gedeeld en deel dat nog steeds in verschillende landen en regio's van de wereld (Franstalig Europa, Quebec, West-Afrika en het gebied van de Grote Meren, Maghreblanden, enz.), en soms ook in andere landen. andere taalgebieden, zoals Italië, Spanje en de Verenigde Staten.

Ik heb veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van het Franstalige netwerk van Geweldloze Communicatie en blijf vandaag als team werken om ervoor te zorgen dat het ‘juweel’ dat rechtstreeks van Marshall Rosenberg is ontvangen, in zijn puurheid en kracht opnieuw kan worden overgedragen aan de mensen die zullen doorgaan na ons dit pad naar vredesopbouw.

Als ik terugkijk op de afgelopen 25 jaar, beschouw ik mezelf als een voorrecht om deze levenskunst te beoefenen en te delen, die mij leert naar mezelf en naar anderen te luisteren, en de schoonheid te ontdekken die verborgen zit achter de houdingen die beledigend zijn of aanleiding geven tot tot misverstanden – ook al raak ik er nog wel eens in verstrikt!…

Ik blijf zoeken naar manieren om kennis en interpersoonlijke vaardigheden te verwerven, waardoor we beter samen kunnen leven in een samenleving waar crises en stress aan de orde van de dag zijn. Ten slotte blijf ik verbaasd door het mysterie van de innerlijke wereld van ieder mens, oneindig groot en rijk, en door het mysterie van wat ons op subtiele wijze met elkaar verbindt.

Primaire taal van de trainer


Licenciée en langues orientales, j’ai longtemps cherché ma vocation et passablement erré, sur le plan professionnel, jusqu’à ma rencontre avec Marshall Rosenberg et le processus de la CNV en février 1989. Là, tout à coup, j’ai découvert quelque chose que je cherchais sans le savoir : depuis toujours j’avais le goût de l’humain  et des relations, sans avoir imaginé tout ce que la CNV m’a permis de découvrir petit à petit…

Issue d’une famille où la communication n’était pas toujours chose aisée, il m’a paru à la fois tentant et évident de travailler à mes progrès et à la guérison de certaines de mes blessures en partageant la CNV avec d’autres – cela me garantissait de la pratiquer régulièrement et de trouver des compagnes et compagnons de jeu tout en faisant la route !

J’ai eu la grande chance de travailler aux côtés de Marshall Rosenberg en tant qu’interprète, de traduire certains de ses livres et de l’assister souvent, ce qui m’a permis d’apprendre à la source. J’ai partagé et partage encore ma compréhension de la CNV dans différents pays et régions du monde (Europe francophone, Québec, Afrique de l’Ouest et région des Grands Lacs, pays du Maghreb, etc.), ainsi que parfois dans d’autres régions linguistiques, telles que l’Italie, l’Espagne, les Etats-Unis.

Je me suis beaucoup investie dans le développement du réseau francophone de la CNV et continue à cheminer en équipe aujourd’hui pour permettre que le « joyau » reçu directement de Marshall Rosenberg soit retransmis dans sa pureté et sa puissance aux personnes qui poursuivront après nous ce chemin de construction de la paix.

En me retournant sur les 25 années écoulées, je m’estime privilégiée d’exercer et de partager cet art de vivre, qui m’apprend à m’écouter et à écouter autrui, ainsi qu’à découvrir la beauté dissimulée derrière les attitudes qui heurtent ou suscitent les malentendus – même s’il m’arrive encore de me laisser piéger dans ceux-ci !…

Je continue à chercher comment acquérir savoir-faire et savoir-être nous permettant de mieux vivre ensemble, dans une société où crises et stress sont monnaie courante. Enfin, je reste émerveillée devant le mystère du monde intérieur de chaque être humain, infiniment vaste et riche, et devant le mystère de ce qui nous relie subtilement les uns aux autres.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Algemeen

Neem contact op met Anne Bourrit