Spring naar de hoofdinhoud
Andrea Volkel

Andrea Völkel

Diplom-Pädagogin, ROMPC®-Coach, Grundschullehrerin
gewaltfrei bewegt - Menschen mit GFK in Bewegung brengen en Verbindung ermöglichen
Germany
Spreekt Duits
Gecertificeerd trainer sinds 2022
"Ik heb een geweldige ervaring, inhouse-seminarie, Einzel- en Paar-Coachings en."

Nadat ik in 2012 bij Geweldloze Communicatie (NVC) kwam, heb ik ontdekt dat het grootste voordeel ervan ligt in de kwaliteit van de relaties die het mogelijk maakt: levendige, authentieke, zorgzame en verantwoordelijke interacties met elkaar en met zichzelf. Voor mij is dit de basis waarop zowel persoonlijke ontwikkeling als sociale verandering gemakkelijker kunnen groeien.

Geweldloze communicatie breng ik vooral door in onderwijscontext: in kinderdagverblijven, kinderdagverblijven, scholen, jeugdzorginstellingen en voorzieningen voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking. Bij coaching maak ik, naast NVC, gebruik van een relatie- en lichaamsgerichte benadering van stressmanagement genaamd ROMPC® (Relationship-Oriented Meridian-Based Psychotherapy, Consulting & Coaching). In mijn ervaring is deze methode erg nuttig als de interne stress van mijn gesprekspartner zo hoog is dat hij of zij ‘vastzit’ in het gevoel van gemis en geen verbinding kan maken met de levende energie van behoeften.

Het creëren van ruimte voor mensen om de (zelf)acceptatie en waardering te ervaren waar zij naar verlangen, is iets dat mij nauw aan het hart ligt. Omdat ik uit eigen ervaring en door het ondersteunen van mensen weet hoeveel inhaalslag er op dit gebied te doen is, wil ik graag dat zoveel mogelijk mensen deze kwaliteiten zo vroeg mogelijk ervaren. Ik ben er zeker van dat NVC opvoeders helpt om kinderen en jongeren op een gevoelige en waarderende manier te begeleiden.

Ik associeer dit met hoop op sociale verandering en op toekomstige generaties die zichzelf niet langer zien als alleenstaand, maar als verbonden met andere mensen. Daarom zet ik mij in om Geweldloze Communicatie tot stand te brengen als een integraal onderdeel van het onderwijswerk, vooral in het basisonderwijs. Mijn lidmaatschap van de projectgroep “GFK in der KiTa” bij vereniging DA-CH biedt mij hiervoor een goed uitgangspunt. Ook werk ik bij het Instituut voor Basisonderwijs (ife) in Kassel als docent basisonderwijs.

Primaire taal van de trainer

2012 bin ich zur Gewaltfreien Kommunikation gekommen und seit 2022 zertifizierte Trainerin. Der größte Gewinn der GFK liegt für mich in der Beziehungsqualität, die dadurch ermöglicht wird: lebendig, authentisch, zugewandt und verantwortungsvoll miteinander und mit sich selbst umgehen. Das ist für mich das Fundament, auf dem sowohl persönliche Entwicklung als auch gesellschaftliche Veränderungen leichter wachsen können.

GFK gebe ich vor allem im pädagogischen Kontext weiter: in Kindertagesstätten, Tagespflegestellen für Kinder, Schulen, Einrichtungen der Jugendhilfe und Einrichtungen für Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung. Im Coaching nutze ich zusätzlich zur GFK einen beziehungs- und körperorientierten Ansatz zur Stressbewältigung mit dem Namen ROMPC® (Beziehungsorientierte Meridian-basierte Psychotherapie, Beratung & Coaching). Diese Methode ist aus meiner Erfahrung sehr hilfreich, wenn der innere Stress meines Gegenübers so hoch ist, dass er oder sie im Empfinden von Mangel "feststeckt" und sich nicht mit der lebendigen Energie von Bedürfnissen verbinden kann.

Menschen einen Raum zu eröffnen, in dem sie die (Selbst-)Annahme und Wertschätzung erleben, nach der sie sich sehnen, ist mir ein Herzensanliegen. Weil ich aus eigenem Erleben und aus der Begleitung von Menschen weiß, wie viel Nachholbedarf es an dieser Stelle gibt, wünsche ich mir, dass möglichst viele Menschen diese Qualitäten möglichst früh erleben. Ich bin mir sicher, dass GFK Pädagog*innen dabei hilft, Kinder und Heranwachsende einfühlsam und wertschätzend zu begleiten.

Damit verbinde ich die Hoffnung auf sozialen Wandel und auf zukünftige Generationen, die sich nicht mehr als auf sich allein gestellt, sondern als mit anderen Menschen verbunden erleben. Deshalb engagiere ich mich dafür, GFK als festen Bestandteil in der pädagogischen Arbeit, insbesondere in der Frühförderung, zu etablieren. Meine Mitgliedschaft in der Projektgruppe "GFK in der KiTa" beim D-A-CH-Verein bietet mir einen guten Ansatzpunkt dafür. Ich arbeite dazu auch mit dem Institut für Elementarbildung (ife) in Kassel als Dozentin für Elementarpädagogik zusammen.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Counseling & Coaching
  • Onderwijs
  • Ouderschap en gezin
GFK heeft mijn eigen mening en anderen op een nieuw fundamenteel niveau gezet. Zie het als ik met leugens bezig ben met andere mensen en met mezelf. De wereld is voor mijn een vriend geworden, en het is misschien wel zo.
“Als u contact met ons opneemt, kunt u meer van mijn werk verwachten.”

Neem contact op met Andrea Völkel