Skip to main content
From our CNVC Certified Trainers
In person

Leergang Geweldloze Communicatie: De Reis

By: Dionne Verbeet

AUDIENCE: intermediate

Sunday, Apr 07, 2024 10:00 AM —
Tuesday, Oct 08, 2024 5:00 PM
Dutch
Netherlands
De Heuvel, Grotekerkplein 5, Rotterdam
Recurring event
Timezone: Europe/Amsterdam

Reisplan

Het reisplan van de training ziet er als volgt uit:

‘Op weg’
Hier komen onze wegen samen: Iedere deelnemer stippelt zijn haar eigen pad uit voor de reis én we verbinden ons in verschillende oefeningen met de gezamenlijke tocht.

‘De afdaling’
Tijdens deze tweedaagse ga je aan de slag met de oordelen over jezelf en wat die zeggen over jouw dieperliggende gevoelens en behoeften. En we oefenen met het voeren van gesprekken waarin die oordelen de kop op kunnen steken.

‘Door berg en dal’
Dit derde blok is vooral gericht op het ophelderen van de ideeën en beelden die je hebt bij relaties (met familie, een partner of in werk) en over jezelf en anderen daarbinnen. We onderzoeken het effect hiervan op die relaties en oefenen met communicatie hierover.

‘Op eigen kracht’
Gedurende het vierde blok ligt de nadruk op het ervaren van jouw kracht, en de mogelijkheden die ontstaan als je krachtig kwetsbaar contact aangaat. We gaan aan de slag met wat jij in de wereld neer wilt zetten op persoonlijk en/of professioneel terrein.

‘De terugkeer’
Het afsluitende blok is gericht op het integreren van het geleerde door stil te staan bij je eigen reisverhaal, oefeningen te herhalen, nieuwe onderwerpen aan te boren en te bepalen: hoe ga ik dit concreet vormgeven in mijn dagelijks (werk)leven?

Voor wie

Je bent van harte welkom als je:

Enthousiast bent over Verbindende Communicatie en dit in wil zetten in je werk (bijvoorbeeld als trainer, verpleegkundige, consultant, leidinggevende, leraar, coach, opbouwwerker, ondernemer etc.) en/of thuis (opvoeding, relaties).
Tenminste 4 dagen Verbindende Communicatie training hebt gevolgd bij een gecertificeerd trainer.
Merkt dat je toe bent aan verdieping en ondersteuning bij het praktiseren van verbinding in jouw leven.

Reisdoelen

Op deze reis zul je voortgang boeken op een aantal van de volgende doelen:

Je vergroot je bewustzijn over jezelf en je handelen (zelfmanagement).
Je verdiept je (professionele) relaties en past daarbij Verbindende Communicatie toe (o.a. omgaan met kritische feedback).
Je bent in staat om in het ‘hier en nu’ je eigen behoeften helder neer te zetten én open te blijven voor de behoeften van de ander (onderhandelen, samenwerking).
Je zet een aantal stappen op de weg om gecertificeerd trainer te worden.

Vorm van de trainingIn de training gaat het erom Geweldloze Communicatie te leren, te integreren en te leven. Daarom zal de nadruk tijdens alle oefeningen en interacties liggen op het toepassen van het proces van Geweldloze Communicatie én het bewustzijn daarvan voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

We zullen afwisselend werken met de gehele groep, in kleine groepjes, tweetallen en individueel. Er zullen intervisie groepen worden gevormd waarmee ook tussen de blokken wordt gewerkt aan de thema’s die op dat moment aan de orde zijn.

Praktische informatieDe deelnameprijs voor ‘De Reis’, bestaande uit 12 dagen training, bedraagt voor particulieren € 2.250,-. Voor deelnemers van wie het bedrijf/de organisatie deelname betaalt is de prijs € 5.250,- (vrijgesteld van BTW). Als je zelfstandige bent (ZZP-er, freelancer etc.) bedraagt het tarief € 3.250,-(vrijgesteld van BTW).
Prijs is inclusief koffie, thee en lunch.

Wil je contact met ons op nemen als de financiën een belemmering vormen voor jou of je organisatie om deel te kunnen nemen aan de training? Wij staan ervoor open om daar een gesprek over te voeren omdat onze intentie is om bij te dragen aan een wereld die voor iedereen werkt.

 

 

 

 

TRAINING FOCUS:

  • General
.

ASK QUESTIONS ABOUT THIS EVENT